EU. Under torsdagen fällde EU-domstolen Ungerns lag som skyddade nationen mot subversiva utländska finansiärer som juden George Soros.

Den marxistiska nyhetssajten Europaportalen skriver om Ungern som år 2017 införde restriktioner på utländsk finansiering till NGO-organisationer. Krav ställdes också på organisationer där de skulle utöka sin transparens och visa upp vilka utländska aktörer som finansierade dem.

Det är denna lag som EU-domstolen nu påstår vara diskriminerande och olaglig. Då domstolen kommer fram till att det är ett fördragsbrott innebär detta för Ungern att de måste omedelbart underkasta sig EU-domstolens diktat.

Ungern har länge försökt skydda sig framförallt mot juden George Soros subversiv försök att underminera nationer som bebos av europeiska människor. EU-domstolens dom idag kommer att ge Soros utökade möjligheter att underminera Ungern i framtiden. Nordfront har skrivit flera artiklar om kampen mellan Ungern och Soros som kan läsas här.


  • Publicerad:
    2020-06-18 19:00