UTRIKES. EU-parlamentet har godkänt en resolution där man hotar Polen med att frånta deras rösträtt inom det Europeiska rådet, mer känt som EU-toppmötet, om de inte viker sig för Bryssels vilja.

Det var under gårdagen som EU-parlamentet godkände en resolution som hotar med att frånta Polen rätten att rösta inom det Europeiska rådet, eller EU-toppmötet som det även kallas för, om landet inte gör som EU säger. I resolutionen säger man bland annat att Polen måste respektera mötesfriheten, fördöma den ”främlingsfientliga och fascistiska demonstrationen” som ägde rum den 11 november, tillhandahålla fria och lättillgängliga preventivmedel utan diskriminering samt att man måste tillåta ”nödpreventivmedel” utan recept.

Vad gäller preventivmedel beror kritiken mot Polen på att landet infört strikta lagar om preventivmedel och abort. Bland annat införde man en ny lag som gör ”nödpreventivmedel” receptbelagda. Polen förbjuder även abort om barnet inte är ett resultat av incest, våldtäkt, riskerar moderns hälsa eller är kraftigt deformerad.

EU-parlamentariker anser att Polen riskerar att bryta mot grundläggande ”europeiska värderingar” såsom rättsprincipen. I resolutionen konstaterar man att om Polen inte följer EU:s riktlinjer riskerar landet att förlora rätten till att rösta i det Europeiska Rådet.

Polens statsminister Beata Szydlo kallar resolutionen skandalös medan polens utrikesminister Witold Waszczykowski säger att resolutionen är ett politiskt instrument med avsikten att utpressa Polen. Waszczykowski ser resolutionen som ensidig och säger att den bygger på politiska åsikter.

FOTNOT: Europeiska rådet grundandes officiellt 1974 men anordnade sitt första möte 1962. Rådet har 28 medlemmar där den nuvarande ordföranden är Donald Tusk. Rådet sammanträder minst två gånger per halvår i Bryssel i Belgien och har som främsta uppgift att ”nå konsensus bland unionens ledare kring unionens övergripande utveckling och dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar”.

Källor:
EU Parliament tells Poland to uphold ‘rule of law & democracy’
Poland slams EU Parliament actions as ’scandalous’
The Latest: Polish premier calls EU actions ‘scandalous’
Wikipedia


  • Publicerad:
    2017-11-16 07:45