INRIKES. Enligt en färsk opinionsundersökning har de svenska väljarna extremt lågt förtroende för statsminister Stefan Löfven när det kommer till brottsbekämpning.

Enligt en ny opinionsundersökning från Sifo anser bara 25 procent av väljarna att statsminister Stefan Löfven hanterar problematiken kring gängkriminalitet ganska eller mycket bra.

Samtidigt svarar 66 procent att de anser att Löfven hanterar problemen ”inte alls bra” eller ”inte särskilt bra”. Bland Socialdemokraternas egna väljare är det bara 53 procent som har förtroende för statsministerns sätt att tackla frågan.

På frågan om vilken partiledare som är bäst på att sköta frågor kring ”lag och ordning” svarar endast 15 procent Stefan Löfven, medan 16 och 23 procent svarar Ulf Kristersson respektive Jimmie Åkesson.

Källa:
Väljarna ger Löfven underkänt i frågor om lag och ordning


  • Publicerad:
    2019-11-19 23:35