UTRIKES. Rysslands president, Vladimir Putin, ifrågasätter i en intervju kraftigt påståendena om att regeringen i Syrien använt kemiska vapen mot rebellerna, vilket USA påstår och använder som motivering till en planerad attack mot Syrien.

Kriget i Syrien:
  • Kriget i Syrien har pågått från den 15 mars 2011 fram till idag.
  • Mer än 105 000 personer ska ha dött under inbördeskriget och 1,5 miljoner syrier uppges ha flytt från landet.
  • USA, Nato och EU har på olika sätt stött de islamistiska rebellerna, medan Ryssland, Iran och Hizbollah stöder Syriens president Bashar al-Assad och dennes regering.

Vladimir Putin, Rysslands president, menar att anklagelserna om att regeringsstyrkorna i Syrien ska ha använt kemiska vapen mot rebellerna är ”fullständigt nonsens”. Samtidigt använder USA dessa anklagelser för att rättfärdiga en eventuell attack som USA planerar mot Syrien, men Putin menar att den verkliga anledningen till att USA nu vill angripa Syrien är att rebellerna nu förlorar mark till de bättre utrustade regeringsstyrkorna.

Putin vill därför nu att USA presenterar riktiga bevis för anklagelsen man riktar mot Syrien. Vidare betonar Putin att en attack i nuläget saknar stöd i internationell lag, åtminstone så länge FN:s Säkerhetsråd ej sanktionerar attacken.

Den ryske presidenten riktar också en uppmaning till sin amerikanske motsvarighet, Barack Hussein Obama, om att inte angripa Syrien av hänsyn till landets civilbefolkning.

Källa:
Putin: US should present Syria evidence to Security Council


  • Publicerad:
    2013-08-31 23:00