ANTIVITHET. En skola i New York har fått kritik från vita föräldrar efter att man inför antivita särbehandlingsregler för svarta elever. I ett nytt manifest deklarerar skolan bland annat att betala av svarta studenters studielån och trycka ner vita. 

Genrebild. Foto: CC public domain.

Daltonskolan i New York har publicerat ett ”antirasistiskt” manifest på åtta sidor. Faktum är att manifestet trots allt är rasistiskt, fast det handlar såklart om antivit rasism.

 Antivit särbehandling

Skolan vill bland annat anställa fler psykologer och tolv ”mångfaldsfunktionärer” som ska hjälpa elever som säger sig ha ”rasbaserad traumatisk stress”. Man vill anställa folk som endast ska stödja svarta studenter som har ”klagomål eller står inför disciplinära åtgärder”, samt en anställd som ska hjälpa svarta att ”navigera i en mestadels vit institution” som skolan.

Kursplanen ska också ändras om efter svart-maktrörelsens begäran. Skolan kommer nu att lägga mer fokus på ”svart frigörande” och ”utmana vit makt”. Detta vill man göra genom att hylla svarta och trycka ner vita elever. Man kommer också fokusera på att läroplanen, studentpjäser och läslistor ska vara ”mångkulturella”.

Man siktar vidare på att kunna betala av svarta elevers studielån. De anställda kommer att behöva gå kurser i ”vit makt” och behöva göra ”antirastiska uttalanden” för att få behålla jobbet.

Skolan vill också säga upp samarbeten med företag som ”kriminaliserar eller avhumaniserar” svarta på något vis. Om svarta elever inte klarar av högre akademiska kurser fram till 2023 kommer dessa att avvecklas för alla elever. Kan inte svarta fullfölja kurserna ska ingen elev få den utbildningen, konstaterar det ”antirasistiska manifestet”.

 Kritik från föräldrar

Skriften har väckt en hel del kritik från vita föräldrar på grund av dess drakoniska krav på skolans anställda, eleverna och deras vårdnadshavare.

Den nya antivita policyn kommer efter höstens kravaller och våldsamheter iscensatta av svart-maktrörelsen – ”Black Lives Matter”.

Föräldrar till vita elever har svarat med avsky, men många är rädda för repression om de skulle uttala sig. En pappa berättar att hans barn nu har fått byta skola och att andra föräldrar han känner har tagit samma beslut.


  • Publicerad:
    2020-12-22 21:00