ANTIVITHET. The British Library dömer nu ut vita författare som Orwell, Byron och Hughes – baserat på deras förfäders påstådda ”inblandning i slaveri och imperialism”.

Från vänster: George Orwell, Lord Byron, Ted Hughes.

The British Library (BL), Storbritanniens nationalbibliotek och världens största bibliotek i fråga om totala antalet objekt, har upprättat en ”skamlista” över vita kulturpersonligheter med förment ”anknytning till slaveri och imperialism”.

På listan återfinns för närvarande bland andra de erkänt stora vita författarna George Orwell, Lord Bryon och Ted Hughes.

George Orwell, den förmodligen idag mest läste av de tre, hette egentligen Eric Arthur Blair.

Han var en anti-globalist och en socialist, som i sina mest kända romaner Animal Farm ”Djurfarmen” och Nineteen Eighty-four ”Nittonhundraåttiofyra” pekar ut oundvikliga missförhållanden i en en kommunistisk diktatur respektive en liberal demokratur.

Den vita arvssynden
För British Library är dock Orwells konstnärskap av sekundärt intresse, då man väljer att kategorisera honom som en person med dålig karaktär – eftersom hans farfars far på sin tid ägde slavar i Karibien.

Dennes förmögenhet var dock sedan länge spenderad när Orwell föddes år 1903 som sonen till en opiumagent i Indien.

Det statligt finansierade Brittiska nationalbiblioteket – det största av sin sort i världen – förklarar sin ”skamlista” på detta sätt:

En del objekt som nu återfinns i British Library ägdes tidigare av vissa personer som omnämns på dessa sidor, och som förknippas med rikedom vunnen från förslavade människor eller genom kolonialt våld.

Kuratorer i Printed Heritage Collections arbetslag har utforskat dessa personers identitet, som en del av ett pågående projekt att tolka och dokumentera ursprunget och historien hos de tryckta samlingarna som vi har i vår vård.

Bibliotekets kuratorer ingår i en ”aktivt anti-rasistisk organisation”
Detta projekt inleddes med det uttalade målet att bli en ”aktivt anti-rasistisk organisation” – som en respons på det pågående kaoset relaterat till Black Lives Matter-rörelsen.

Några av personerna på listan har om möjligt ännu mer krystade ”band” till slaveri och imperialism än vad som är fallet med George Orwell.

Poeten Ted Hughes, född 1930, adderades till skamlistan eftersom hans förfader Nicholas Ferrar, född 1592, uppges ha varit involverad i upprättandet av de allra första brittiska kolonierna i Nordamerika flera hundra år före Hughes födelse.

Sir Jonathan Bate, författare till en biografi över Hughes, kommenterar:

Det är löjväckande att försöka fläcka ner Hughes med slavhandel. Och det är inte till någon hjälp att tänka om författare på det sättet.

Han frågar vidare:

Varför i hela världen ska man bedöma kvaliteten på en konstnärs verk baserat på avlägsna förfäder?

Lord Byron hamnade, i likhet med Orwell, på listan på grund av en slavägande farförälder – samt en slavägande morbror genom giftemål.

Författaren Oscar Wilde lades till med anledning av sin farbrors ”länkar till slaveriet” – trots att British Library medger att belägg helt saknas för att Wilde i något avseende drog någon fördel av denna verksamhet.

Chefsbibliotekarien: ”Rasism är en skapelse av vita människor”
Bibliotekets ledning är djupt engagerad i ”wokehetsideologins” olika aspekter. Man har tidigare uppmanat sin personal att stödja Black Lives Matter-rörelsen samt den kontroversiella Labour-politikern Diane Abbott.

Bibliotekets chefsbibliotekarie Liz Jolly har tidigare offentligt deklarerat att ”rasism är en skapelse av vita människor”.

Den historieskrivningen anses dock av många forskare helt sakna stöd i informationen som ges i flertalet av bibliotekets egna tillgängliga böcker.


  • Publicerad:
    2020-11-24 21:05