Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nu är det dags för alla “slasktrattar” att ta sig i kragen

För en tid sedan fick jag ett e-post av en bekant som skrev att ”det måste skrivas en träningsartikel på hemsidan som motiverar alla slasktrattar att börja röra på sig”.

Skolan desperat i kampen mot rasism

Elever som på något sätt uttrycker sig kritiskt till skolan och dess sociala maktkontroll får en rasiststämpel i pannan och en polisanmälan i brevlådan, tillsammans med dåliga betyg och diverse andra påföljder.

Svenskar innefattas inte i likabehandlingsplanen

Det är på tiden att svenska elever, föräldrar och andra kräver svar på vad  ”skolans värdegrund” egentligen betyder – och vilka som omfattas av den.

Nationalsocialism – manligt och kvinnligt

Det är av största vikt att även kvinnan sätter sig in i och förstår det ansvar som följer som aktiv nationalsocialist, skriver Rebecca Olofsson.

Träning – en del av kampen

Som nationalsocialist är det ens plikt att vara hälsosam och att hålla sig i god form; oavsett ålder och oavsett kön. 

Den könsdiskriminerande idrotten

Finns det könsliga och rasliga skillnader? Nu i OS-tider har Rebecca Olofsson undersökt saken.

”Henniskan”

Henniskan är inget djur styrd av biologiska drifter. Hen är inte heller beroende av fortplantning och äger således inget kön. Nej, hen är driven av en könlös sexualitet, oberoende av samhällets sociala konstruktioner och makthierarkiska system. Och tur är väl det! 

”Hen” – ett gammalt begrepp

Henets öde var redan bestämt långt innan Jesper Lundqvist på allvar tog upp debatten i media genom att skriva den första hen-barnboken. Rebecca Olofsson berättar hur begreppet ”hen” kom till.

Föredrag om K.G. Ossiannilsson och svensk arbetarrörelse

BORLÄNGE. Söndagen den 25 juni hölls ett föredrag anordnat av näste fem. Föredraget behandlade SSU’s förste ordförande Karl Gustav Ossiannilsson, samt de nationalistiska inslagen i den tidiga arbetarrörelsen.

Varför detta tjat om Tegnér?

Rebecca Olofsson skriver här en essä om Esaias Tegnér och kulturella förändringar. Vad ville Tegnér och vad har han för betydelse idag?

Majstänger och Baldersbål – Den svenska midsommaren

Rebecca Olofsson önskar våra läsare en glad midsommar genom att berätta lite om historien bakom firandet.