HOMOLOBBYN. Försvarsmakten ska delta 2020 års så kallade ”pride” evenemang, i samband med detta lanserar man kampanjen ”Vår styrka består av olikheter”. Man berättar också att man ska ta hårdare tag mot ”ovälkommet beteende”.

https://www.facebook.com/forsvarsmakten/photos/a.287926437898544/3470596329631523/?type=3

Försvarsmakten ska även detta år delta i ”pride” evenemang runtom i landet och lanserar i samband med detta kampanjen ”Vår styrka består av olikheter”. Kampanjbilden föreställer en grupp uniformerade soldater, där en av de manliga soldaterna bär nagellack i alla regnbågens färger, likt homolobbyns så kallade ”prideflagga”.

Inledningsvis hävdar man att olikheter och ”mångfald” skulle vara styrkor för Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp mot landet.

Försvarsmakten ska ytterst skydda Sverige mot ett väpnat angrepp. En sådan situation kommer att vara extrem med höga krav på soldater, sjömän och chefer. Då är olikheter, mångfald och bredden av olika erfarenheter en styrka. Det ökar vår förmåga att agera oförutsägbart för en angripare, skriver Försvarsmakten.

Överbefälhavaren Micael Bydén hävdar trots Försvarsmaktens krav på politisk opartiskhet att det är ”viktigt för Försvarsmakten att delta i pride”.

Vårt deltagande i Pride är ett aktivt ställningstagande för människors lika värde och en naturlig del av ansvaret som arbetsgivare för våra medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten står helt enkelt trygg i sin värdegrund och alla som har vilja och förmåga att bidra till försvaret ska känna sig välkomna. Genom att delta i Pride vill Försvarsmakten visa sin tolerans för människors olikheter i det land vi ska försvara. Därför är vi en del av Pride, berättar Bydén.

Vidare förklarar Bydén hur man genomför så kallade ”medarbetarundersökningar” för att kunna identifiera folk med avvikande åsikter. Att inte dela Försvarsmaktens värdegrund är inte tillåtet. Det är något han kallar ”ovälkommet beteende”.

Vi konstaterar att det förekommer ovälkommet beteende i organisationen. Här vill jag vara tydlig; jag accepterar inga former av kränkande särbehandling eller trakasserier – nolltolerans gäller.  När det väl kommer till kännedom att någon upplever sig utsatt för ovälkommet beteende ska det hanteras snabbt och professionellt. Vi ska alltid agera, aldrig titta bort. Jag förväntar mig att alla i Försvarsmakten tar det ansvaret och agerar när någon bryter mot vår uppförandekod. Det är vår gemensamma skyldighet.


  • Publicerad:
    2020-08-01 19:20