SVEKET MOT SVENSKARNA. En gammal kvinna som hade rätt till besök från hemtjänsten två gånger per dag glömdes bort. Hon hittades död en månad efter det sista besöket.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

En äldre kvinna i Luleå glömdes bort av hemtjänsten och hittades senare död. Hon kan ha legat död så länge som en månad.

Det var den 26 juni 2020 som en anhörig till kvinnan kontaktade hemtjänstpersonalen och var orolig över sin släkting, som den anhörige inte kunde få kontakt med. Det dröjde sedan en hel vecka innan två enhetschefer åkte hem till den gamla kvinnan och då fann henne död.

En utredning enligt lex Sarah som visade på tydliga brister i hemtjänstgruppen gjordes av Luleå kommun. Därefter lämnades utredningen över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som riktar hård kritik mot socialnämnden i Luleå kommun, bland annat över uteblivna hemtjänstbesök, uteblivna matvaror och allvarliga brister i dokumentationen.

I rapporten skriver IVO att det inte kan uteslutas att kvinnan legat död i sin lägenhet i en månad, eftersom flera hemtjänstbesök uteblivit. Den gamla kvinnan hade rätt till hemtjänst två gånger per dag.

Mellan den 15 maj 2020 och den 3 juli 2020 – dagen då kvinnan hittades död – skulle enligt en sammanställning 99 besök varit inplanerade. Personalen har vid 25 tillfällen antecknat att kvinnan inte öppnade och man vidtog då heller inga åtgärder, utom vid ett enda tillfälle, den 23 maj.

Det finns ingen dokumentation på att någon besökt kvinnan efter den fjärde juni. Hon hittas en månad senare död.

— Vi arbetar med ett flertal åtgärder för att säkerställa att det inte händer igen, den mest omfattande åtgärden är att hemtjänstgruppen nu är delad i tre nya grupper med var sin enhetschef, säger Gabriella Lindkvist Durhan, verksamhetschef, till SVT.

IVO kommer att följa upp beslutet men vidtar inga ytterligare åtgärder.


  • Publicerad:
    2021-02-25 15:35