ANARKOTYRANNI. En gårdsägare som i nödvärn sköt ihjäl en narkotikapåverkad och våldsam inkräktare i sin egen hall dömdes av hovrätten till 18 månaders fängelse för grovt vållande till annans död. Efter att mannen överklagat domen nekar nu Högsta domstolen att pröva fallet.

Trots ”omfattande nödvärnsrätt” nekas nu den 44-årige gårdsägare i Dalarna som sköt ihjäl en narkotikapåverkad inkräktare i sitt hem att få sitt fall prövat av Högsta domstolen efter att mannen överklagat domen.

Det var i i juli 2018 som den våldsamme och knivbeväpnade inkräktaren först misshandlade och dödshotade 44-åringens inneboende vän och senare samma dag återvände och dödshotade både gårdsägaren och hans vän.

När gårdsägaren hörde att den hotfulle mannen återvände hämtade han sin älgstudsare, laddade den och gick till hallen dit inkräktaren tagit sig. Sedan uppmanade han flera gånger med vapnet riktat mot golvet mannen att ge sig iväg, något som dock inte skedde.

Först då höjde han det osäkrade vapnet varpå den våldsamma inkräktaren försökte slita det från honom och ett skott avlossades. Inkräktaren träffades av skottet i bröstet och avled strax därefter på platsen.

Vid en rättsmedicinsk undersökning konstaterades att mannen som brutit sig in i huset varit narkotikapåverkad vid tillfället. Det har också visat sig att han ett halvår tidigare vårdats för paranoida vanföreställningar och att han hade en övergående psykos efter haschmissbruk och det fanns risk för ny psykos om han använde droger.

Gårdsägaren dömdes av både tings- och hovrätten till 18 månaders fängelse, trots att de samtidigt fastslog att han befunnit sig i en nödvärnssituation.

I domen skrev hovrätten att 44-åringen haft en ”omfattande nödvärnsrätt” men att han istället för att beväpna sig borde ha kontaktat polis, låst in sig, försökt att fly eller utnyttjat det ”numerära överläget”.

44-åringen överklagade hovrättens dom men nekas nu prövningstillstånd av Högsta domstolen. Detta kommer att ge en prejudicerande betydelse för liknande mål i framtiden och innebär en inskränkning av nödvärnsrätten.


  • Publicerad:
    2020-07-20 15:40