ISLAMSKA STATEN. Nu sällar sig även det grekiska partiet Gyllene gryning till de som beskyller Israel och USA för att ha skapat Islamska Staten.

israel_is

Gyllene gryning menar på att IS är en skapelse av bland annat Israel, som gynnar sionistisk geopolitik.

Nordfront har direktöversatt texten som Gyllene gryning New York översatt från Gyllene grynings officiella webbplats:

De senaste veckorna har Israels masslakt av civila palestinier försvunnit från löpsedlarna på grund av en absurt våldsam och brutal jihadistgrupp kallad Islamska Staten (IS). Bevis framträder att gruppen är en proxy eller åtminstone skapat av Mossad, tillsammans med amerikansk och brittisk underrättelsetjänst. En sak som med säkerhet är fastställd är att de brutala salafisterna är en avknoppning på de av väst, Israel och Turkiet uppbackade ”syriska rebellerna”.

Genom nyttjandet av högteknologiska vapen (enligt ögonvittnen) har de intagit ett flertal städer i Irak och omgivande territorium. IS för ett brutalt krig mot ”otrogna” som mestadels råkar utgöras av andra muslimer eller kristna. Då den tragiska situationen utvecklas är det svårt att inte dra paralleller med Israel — en nation som IS har klargjort att de föredrar att ignorera, för att istället lägga energin på att halshugga och tortera civila.

Det judiska kalifatets terroristmetoder för att vräka palestinier från sina förfäders land och målet om ett ”Stor-Israel” är till innehållet likt IS planer och deras mission om att etablera en primitiv anti-kristen, anti-shiitisk och extremt våldsam islamsk stat baserad på salafism och wahhabism, två strömningar som är högst kritiserade av det shiitiska blocket (Syrien, Libanon och Iran) för sin revisionistiska islam och sin nyttiga idioti för Amerika och Israel.

Ledaren för IS, Al-Baghdadi, har offentligt klargjort att han kommer att fortsätta sin terroristkampanj tills dess att alla ”otrogna” i Syrien, Irak och Libanon har dödats eller gått i landsflykt.

Dessa kannibaler och seriemördare använder ordet ”otrogna” för att beskriva alla som inte är sekteristiska sunnitiska fanatiker. Islamska Staten delar policy med Benjamin Netanyahus judiska fanatiker. Den högst illegala och inhumana taktiken, som IS använder för att medvetet mörda kvinnor i Syrien och Irak, skiljer sig inte ifrån Israels etniska rensning av Gaza.

Det mest intressanta av allt är att IS offentligt har vägrat att hjälpa Hamas eller folket i Palestina med att försvara sig från israeliskt våld. Istället, och mycket avslöjande, har IS fokuserat på att attackera och försöka destabilisera nationer och folk som stöttat palestinierna i Gaza med vapen och humanitär hjälp, exempelvis Bashar al-Assads Syrien och Iran.

IS har hitintills enbart angripit de mest försvarslösa shiamuslimska och kristna samhällena, och utkämpar ”jihad” mot Iran, Syrien och Libanon — samtliga aktörer som är vitala geopolitiska motvikter till Israel i Mellan-östern.

Är detta en slump? Självfallet inte, både den judiska staten och den islamska staten kontrolleras av samma intressen. IS verkliga syfte är balkaniseringen av Mellan-östern, för att utöva påtryckningar mot shiitiska Iran, och för att underminera växande inflytande av Ryssland. Det sionistockuperade USA är leverantör av vapen och rådgivning till både IS och Israel, och därigenom är detta deras kontaktpunkt.

Det skulle inte vara förvånande ifall både det judiska och islamska kalifaten ingick i allians och tillsammans började mörda Palestinas barn genom halshuggningar istället för med hjälp av bomber. Netanyahu gjorde nyligen en deklaration i Knesset gällande att hans stat kommer att fortsätta applicera ”judisk policy” mot palestinierna.

Hitintills har denna ”judiska policy” inneburit medvetna attacker mot skolor och sjukhus, att prickskyttar skjutit civila, och att bomber med vit fosfor har släppts över kvinnor och barn. Varför skulle halshuggningar vara lägre än detta? Samtidigt insisterar Al-Baghdadi från IS att han inte kommer att stoppa terroristattackerna för att ”skydda” sin egen grupps anseende, ett uttalande som uppenbarligen inspirerats av Israels historia.

Netanyahu och Al-Baghdadi, beväpnade och sponsrade av den sionistiska ockupationen av USA, är tillsammans källorna till mycket av lidandet i Mellan-östern och tävlar om vem som kan utföra de värsta grymheterna.

Alla europeiska nationalister och intelligenta medborgare borde belöna dem med en handelsbojkott och uteslutning från världens politiska landskap. Europa får inte låta sig ryckas med in i ett kaos skapat av dessa aktörer och deras villiga hantlangare.

Nordfront infogar nedanstående faktaruta gällande israeliska planer på expansionism, något som kan vara intressant att känna till då saker sker i regionen.

Fakta: Israelisk expansionism / ”Det utlovade landet”

År 1897 grundade den judiska bankirfamiljen Rothschilds, framförallt genom baron Edmond de Rothschild, organisationen First Zionist Congress.

Baron Edmond de Rothschild.

Baron Edmond de Rothschild.

Organisationen kom att ta över Rothschildsfamiljens biståndsarbete till judar i Palestina, och planerade sitt första möte i München, samma år. På grund av lokalt judiskt missnöje flyttades dock mötet till Basel, Schweiz, och ägde rum den 29 augusti.

Till ordförande för den sionistiska organisationen valdes Theodor Herzl. På mötet deltog 200 deltagare från 17 olika länder, och de fåtal icke-judar och kvinnor som fanns på plats hade inte rösträtt. På mötets andra dag, 30 augusti, skrevs ”Basel-programmet” vars första punkt var följande:

1. Understödja bosättande av judiska jordbrukare, hantverkare och köpmän i Palestina.

I samtal med en delegat vid First Zionist Congress, Litman Rosenthal, sade Herzl följande:

Ett europeiskt krig är nära förestående. Det stora europeiska kriget måste komma. Med min klocka i hand kan jag invänta detta fruktansvärda ögonblick. Efter att det stora europeiska kriget avslutas kommer en fredskonferens att sammanträda. Vi måste vara redo för den tiden.

Kriget som Herlz talade om utspelade sig 17 år senare, i form av första världskriget, 1914 — 1918. Under kriget mobiliserade sionisterna USA till att understödja England i utbyte mot att de sistnämnda lovade att ”främja upprättandet av ett judiskt hemland i Palestina”, något som kom på pränt genom den så kallade Balfourdeklarationen, som adresserades direkt till lord Walter Rothschild.

Den 2 november 1917 adresserar den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour den judiska bankiren lord Walter Rothschild.

Den 2 november 1917 adresserar den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour den judiska bankiren lord Walter Rothschild.

Den avhoppade topp-sionisten Benjamin Freedman menade dock på att skeendena kring Balfourdeklarationen var betydligt mer cyniska. Hans ord gällande skeendena var ”Vi [USA] blev indragna i första världskriget enbart för att sionisterna skulle få Palestina”.

Freedman menade även på att sionisterna sagt följande till britterna: ”Vi får in USA på er sida i kriget, om ni ger oss Palestina. Priset ni måste betala är Palestina.”

Uppemot 20 miljoner människor dog av direkta krigsorsaker från första världskriget. Ententmakternas blockad av tyska hamnar före och efter fredsslutet orsakade ytterligare många civila offer.

Sionisternas flagga, år 1897.

Sionisternas flagga, år 1897.

I sina dagböcker menade Thedor Herzl på att Israel sträckte sig ifrån ”Brook of Egypt [förklaring: biblisk angivelse för en numera icke-existerande ådra av Nilen, i Egypten] till Eufrat [förklaring: den västra floden i flodparet Eufrat och Tigris i Irak]”, i ett så kallad Stor-Israel”.

Dessa idéer utgör än idag hörnstenen för mäktiga sionistiska fraktioner inom Benjamin Netanyahus nuvarande regering, partiet Likud, samt inom den israeliska krigsmakten och underrättelsetjänsten.

"Det utlovade landet": det kanske är därför som sionisterna inte är intresserade av fred?

”Det utlovade landet”, ”Stor-Israel”, som det israeliska etablissemanget eftersöker.

Ytterligare läsning om israeliska planer på expansionism återfinns här.

Källa:
Why Does ISIS Only Fight Israel’s Enemies? And Why Do They Have So Much In Common?


  • Publicerad:
    2014-09-05 09:51