ISLAM. De flygblad som satts upp med Islamska Staten som avsändare i Knivsta har tidigare friats från misstanke om brottet ”hets mot folkgrupp”, nu menar en överåklagare dock att budskapet om att mörda icke-muslimer utgör uppvigling.

Bladet_2

I början av februari sattes ett antal flygblad med Islamska Staten som avsändare upp på orten Knivsta. Budskapet på bladen löd bland annat att ”De otrognas dagar är räknade” och att ”Därför måste vi resa oss och upprätta Allahs lag, sharia och krossa alla de otrogna som gör motstånd!”.

Justitiekanslern mottog en anmälan om hets mot folkgrupp vilken han valde att delegera till en åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala. Åklagaren valde dock att i slutet på februari lägga ner förundersökningen.

”Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp”, menade åklagaren.

Bengt Åsbäck, vice överåklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö, har nu omprövat beslutet och menar att det inte utgör hets mot folkgrupp men att personen bakom flygbladen gjort sig skyldig till uppvigling.

”Det finns anledning att anta att flygbladets innehåll – den förmanande texten i kombination med vad som framstår som ett citat ur Koranen – innefattar straffbar uppvigling i brottsbalkens mening”, menar Åsbäck.

Förundersökningen kommer dock inte att återupptas då man inte har någon misstänkt för brottet.

Källa:
IS-propaganda kan ha varit uppvigling


  • Publicerad:
    2015-04-20 18:30