GAZA Flertalet palestinska organisationer, inklusive sekulära, nationalistiska, marxistiska och islamistiska strider tillsammans mot Israel. Även attacken den 7 oktober var koordinerad mellan flera palestinska grupper, avslöjar en medlem i Hamas politbyrå.

RT har intervjuat Bassem Naim, som är chef för Hamas politiska och internationella relationer, om den pågående palestinska motståndskampen mot Israel. Naim är läkare till yrket och uttalade sig även å Hamas vägnar i al-Jazeeras uppmärksammade dokumentär om den 7 oktober.

I intervjun med RT framkommer dock nya uppgifter, dels om attacken den 7 oktober men också om de nuvarande striderna i Gaza. Naim berättar bland annat att det inte bara var Hamas utan flertalet palestinska väpnade rörelser som deltog i attacken mot Israel. Förutom islamistiska grupper deltog även sekulära, marxistiska och nationalistiska palestinska organisationers väpnade grenar.

Dessa grupper har också fortsatt att koordinera med Hamas både utanför Gaza och inne i Gaza i något som kallas ”Gemensamma rummet”.

— Gemensamma rummet etablerades för några år sedan, strax innan slaget ”Jerusalems svärd” i maj 2021 [en av otaliga konflikter i östra Jerusalem där israelisk polis stormade al-Aqsamoskén. reds. anm.]. Och detta var ett stort steg på två sätt, berättar Naim.

— För det första möjliggjorde det organisering och samarbete på fältet, under de israeliska aggressionerna, samtidigt som militära operationer koordinerades med de olika fraktionerna. För det andra bidrog detta till att skapa en ny kärna av palestinsk politisk enhet. Med andra ord, istället för att [beslut ska] komma uppifrån och ner beslutades det: Varför inte gå från botten upp, genom att börja på fältet, genom att samarbeta och arbeta tillsammans?

Hamas har länge varit öppet kritiskt till den palestinska paraplyorganisationen PLO, som idag kontrollerar västbanken via Mahmoud Abbas och representerar Palestina i FN. Men enligt Naim vill Hamas på sikt återansluta till PLO, men först när organisationen reformerats.

— Hamas har en politisk vision som tidigare var densamma som PLO:s. Men tyvärr har PLO:s politiska vision underminerats upprepade gånger, säger Naim och nämner bland annat Olso-avtalet som enligt Hamas liberaliserade PLO:s syn på sionismen.

Hamas åsikt är att allt samarbete med sionister är fruktlöst.

— Israel strävar öppet efter total kontroll över Al-Aqsa-moskén och byggandet av det [judiska] templet där, tillsammans med den totala judaiseringen av Jerusalem, annekteringen av Västbanken, den tvångsmässiga fördrivningen eller utvisningen av palestinier, särskilt från Västbanken, separationen mellan Gazaremsan och Västbanken, normalisering av relationerna med de arabiska länderna utan att lösa den palestinska konflikten, säger Naim.

Bassem Naim hyllar också Rysslands insatser för den palestinska saken, framförallt på diplomatisk nivå.

— Ryssland är väldigt viktigt för beskyddet av palestinier i allmänhet, och motståndet i synnerhet, när det kommer till platsen i säkerhetsrådet [i FN] och användandet av veto mot amerikanska planer att underminera palestinierna och deras motstånd.

Han hoppas också att samarbetet mellan Ryssland och Palestina kan utvecklas i framtiden:

— Ryssland kan också hjälpa palestinierna på militär nivå om det är genomförbart. Jag vet inte hur mycket de kan göra, men jag menar att det teoretiskt sett är möjligt. Återigen anser jag att Ryssland är ett stort centralt land och mycket viktigt för den palestinsk-israeliska konflikten.