YTTRANDEFRIHET. Högsta domstolen slår fast i en dom att de plakat som bars i Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017 med texten ”Förbrytare!” under bilder på kända personer ska anses som tryckta skrifter och därmed kunna konfiskeras. 

Willy Silberstien (skärmbild)

Det är juden Willy Silberstein, journalist och medlem i Svenska kommittén mot antisemitism, som drivit frågan. Han har begärt att de plakat som bars av en del personer som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstrationen i Göteborg 2017 ska konfiskeras med stöd av tryckfrihetsförordningen. På ett av plakaten fanns namn och bild på Silberstein själv tillsammans med texten ”Förbrytare!”.

Tidigare har både tingsrätten och hovrätten kommit fram till att plakaten inte kan prövas enligt tryckfrihetsförordningen eftersom man inte kan fastställa att de har framställts i en tryckpress. Men högsta domstolen underkänner nu det argumentet och återförvisar målet till tingsrätten.

— Domen måste ses som en seger för skyddet av människors rätt till personlig integritet i stort. Domen innebär också en ökad möjlighet att ta sig an förtal och uthängningar av det slag som organisationer som Nordiska motståndsrörelsen inte sällan ägnar sig åt, säger Johan Nordqvist, ett av Willy Silbersteins ombud.

Däremot har tingsrätten tidigare konstaterat att plakaten kan anses utgöra förtal, men då polisen inte lyckats med att identifiera personerna som burit plakaten har inget förtalsmål kunnat drivas.

Om tingsrätten i den kommande granskningen skulle besluta att plakaten ska konfiskeras innebär det att alla exemplar ska förstöras och att det blir brottsligt att sprida dem i framtiden.

Källa:
HD: NMR-plakat kan konfiskeras


  • Publicerad:
    2019-04-11 09:45