Dagens datum 26 september   Den tyske författaren Hermann Löns dör i strid i Frankrike. Detta efter att ha anmält sig som frivilligsoldat vid 48 års ålder.

Herman Löns.

Hermann Löns föddes 1866 i Västpreussen. Hans föräldrar fick totalt tolv barn. Fem av syskonen dog dock i väldigt ung ålder. Hermann själv drabbades av tyfus under barndomen, men överlevde.

När Löns var i 18-årsåldern flyttade familjen västerut till Westfalen, i nordvästra Tyskland. Efter att ha avslutat den grundläggande skolgången pluggade Löns medicin på universitetet. Det ledde dock inte till någon examen och han började istället studera naturvetenskap med inriktning på zoologi, vilket fångade hans intresse bättre.

Under tiden han studerade på universitetet i Münster fick Löns upp ögonen för industrialiseringens ofta negativa konsekvenser för djuren och naturen som han älskade.

Hösten 1891 avbröt Löns sina universitetsstudier och påbörjade istället sin journalistkarriär. Som journalist fick Löns genom åren jobb på tidningar i flera olika tyska städer och arbetade både som vanlig journalist och sedermera även i olika redaktörsroller. Han var även med och grundade en egen tidning 1902 som dock blev kortlivad och gick i konkurs 1904. Vid upprepade tillfällen ska problem med alkohol ha bidragit till att Löns bytte arbetsplats.

Efter konkursen började Löns fokusera sitt skrivande på naturromantik och 1906 kom hans stora genombrott när han släppte en samling av sådana texter i boken ”Mein braunes Buch”. 1909 slutade han helt att arbeta inom journalistiken och kunde då ägna sig helhjärtat åt bokskrivande. Detta resulterade i ett stort antal nya boksläpp från Löns under väldigt kort tid, inklusive hans mest kända verk, ”Der Wehrwolf”, som släpptes året därpå.

Löns tillhörde politiskt och kulturellt det som kom att kallas ”völkish”-rörelsen, en nationalromantisk tysk rörelse som många menar banade vägen för nationalsocialismen genom vurmande för det urtyska och ett sunt leverne i samklang med naturen och de folkliga traditionerna. Löns bidrag till den folkliga kulturrörelsen bestod av poesi och skönlitterära verk som framför allt skildrade Lüneburgheden i Niedersachsen.

”Auf der Lüneburger Heide” – en låt baserad på en dikt av Herman Löns.

Bland Löns poetiska verk blev Der kleine Rosengarten från 1911 det mest uppmärksammade. Löns själv beskrev dikterna som ”folksånger” och de kom även att tonsättas efter hans död.

Utöver sitt intresse för historia och tysk folkkultur var Löns också en jägare och engagerad i naturskyddsfrågor. Han var bland annat en av initiativtagarna till ett naturvårdsprojekt som längre fram kom att växa till att bli Tysklands första naturreservat.

När första världskriget bröt ut 1914 anmälde sig Löns som frivilligsoldat. Detta trots att han var 48 år gammal och på grund av sin ålder och hälsa inte välkomnades med öppna armar av armén. Löns hade dock en vän som var officer och intervenerade å hans vägnar så att han godtogs som soldat i 73:e fysiljärregimentet, samma regemente som författaren Ernst Jünger inledde sin militära karriär i. Jünger anslöt sig till regementet i augusti 1914 och Löns månaden efter.

Löns stupade sedan i strid den 26 september, bara tre veckor efter att han anslöt till regementet. Han dog under ett anfall mot franska styrkor vid Reims. Av de 120 män i Löns enhet som deltog i striden överlevde endast två dussin.

Staty av Hermann Löns i Walsrode.

Efter Hermann Löns patriotiska död i första världskriget fortsatte hans status i Tyskland att växa. Många gator, torg och skolor uppkallades efter honom och bär ännu idag hans namn.

Under den nationalsocialistiska eran i Tyskland hyllades Löns av staten och var vid den här tiden en av de bäst säljande tyska författarna. När en fransk bonde hittade vad som tros vara Löns kvarlevor 1933 såg Adolf Hitler till att kvarlevorna fördes tillbaka till Tyskland så att författaren kunde begravas på tysk mark.

I slutet av andra världskriget trycktes och såldes ”Der Wehrwolf” extra mycket av den tyska staten. Detta då boken manar till motstånd mot främlingar och ockupanter. Boktiteln är förmodligen också anledningen till att Tredje riket kallade sina planer för gerillakrig mot de allierade ockupanterna för ”Operation Varulv”.

Trots det tyska nederlaget i andra världskriget fortsatte Löns böcker att sälja bra även efter kriget. 1966 beräknades hans böcker ha sålts i över 7,5 miljoner exemplar bara i Tyskland.

Här ska Hermann Löns kvarlevor slutligen ha begravts i närheten av staden Walsrode.