DEKADENS Biblioteket ska ha fått motta så mycket kritik och så många hot för sin sagostund, där transor läser för småbarn, att sagoläsandet framöver måste ske digitalt.

På Olofströms bibliotek bedrivs subversiv verksamhet i form av ”normkreativ sagoläsning” för barn, utförd av så kallade drag queens. Dessa sagostunder hölls fram till i fredags IRL, men presenteras från och med i lördags förinspelade i digital form. Orsaken uppges vara att den kritik, som länge riktats mot biblioteket för denna verksamhet, nu ska ha övergått i direkta hot.

Bibliotekschefen Barbro Hallberg berättar för SR P4 att hot mot biblioteket och dess ”normkreativa” sagostunder framförts på telefon och via mejl. Hon avstår dock från en närmare beskrivning av dessa hot.

— En del av de samtal och mejl vi har fått upplever vi är oroväckande, börjar hon.

På frågan om exakt vad som framförts svarar hon:

— Jag vill knappt citera det, det är rätt obehagligt, men det handlar om att det är vissa ju som uttrycker att man vill stoppa den här sagostunden.

Artikelförfattaren konstaterar i skrivande stund på fredagen gällande följande dags live-föreställning att den inte ”blir av” – för den är inställd på grund av hot. Lönar sig hot och hat i den liberala demokratin? Sagostunden, som alltså inte är borttagen utan sedan i lördag hålls digitalt, bygger på konceptet drag queen story hour, där så kallade drag queens läser sagor, som förklaras ”ge barnen queera förebilder” samt ”utmana könsnormerna”. Bibliotekschefen, som givetvis har polisanmält hoten, säger att biblioteket aldrig har upplevt något liknande under hennes tid vid rodret. Hon tror att hatet kan bygga på ett missförstånd.

— Jag tror att det upprör för att man inte förstår att det är en sagostund anpassad för barn, utan att man har en bild av att det skulle vara någonting annat, något med mer vuxeninnehåll. Men det här är en sagostund för små barn, där de som läser sagorna dels har arbetat med barn själva, och sen så har de ju då flera års erfarenhet av att gå runt på förskolor och bibliotek – och museer och litteraturfestivaler har de besökt. De har hållit på sedan 2017 och de har väldigt goda referenser, förklarar bibliotekschefen.

En dekadens-aktivist

Bibliotekschefen har emellertid tidigare intervjuats för Sveriges Radio om den kritikstorm som rasade när ”Lady Busty” och ”Miss Shameless” i bibliotekets regi läste ”normkreativa sagor för barn mellan två och sju år” på Folkets Hus i Olofström. Intervjun har titeln Normkreativ sagostund för barn väcker reaktioner. Den går inte att söka på SR:s hemsida men spelas upp efter första intervjun i den här refererade artikeln. Bibliotekschefen är här betydligt mer offensiv än vad hon är i den nu aktuella intervjun. Hon avfärdar all kritik på temat att de ansvariga för dessa stunder skulle försöka tidigarelägga eller styra barns identitetssökande. Hon påstår att ”ingen försöker påverka någon i någon riktning” och hävdar att stunderna endast handlar om ”allas lika värde och allas rätt att känna stolthet över den de är” samt om ”vänskap och kamratskap”.