LÖGNPRESSEN En relevant fråga, som föräldrar med avsikt att frivilligt lämna sina barn i trånande transors våld borde ställa till sig själva, beskrivs av tidning efter tidning i samma papegojliknande ordalag som ”ett hot”.

Nordfront genomförde nyligen en opinionsundersökning, som gav vid handen att en klar majoritet av tidningens läsare anser att sexualiserande behandling av barn i form av sagoläsning för dem av – och i knät på – uppsminkade transor borde förbjudas.

Inför en dylik föreställning i Jönköping på lördagen, där små barn placeras i knät på uppenbart upphetsade sagoläsande könsförvirrade män, hade aktivister från Nordiska motståndsrörelsen för att påkalla uppmärksamheten hos de föräldrar, som utsätter sina barn för denna behandling, placerat ett spärrband vid ingången. På bandet fanns en skylt med två välvilliga råd:

Fråga dig inte varför dina barn behöver sagor lästa av en vuxen man i klänning och smink - fråga varför en vuxen man i klänning och smink behöver läsa sagor för dina barn.

Rörande enighet

En rörande enig lögnpress olika representanter ondgör sig nu över ”hotfulla budskap från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen” och påpekar att ”polis kallades till platsen” samt att föreställningen ”trots det inträffade” kunde ”genomföras som planerat”.

Transartisten Jan Ericson kommenterar till Jönköpings-Posten:

— Man blir ju uppskakad och arg, men barnen som kommer hit för att gå på teater ska ju inte gå miste om det för att någon liten outbildad minoritet håller på och skäller.

Exakt vad det är som transartisten inte vill att barnen ska gå miste om, och vad han känner till om aktivisternas utbildningsnivå utvecklar han inte närmare.