UKRAINAKONFLIKTEN Ännu en gång dör oskyldiga européer på judarnas vägnar. När ska det ta slut, frågar sig skribenten Russleman.

Medan konflikten runt den ukrainska huvudstaden Kiev i skrivande stund ser ut att eskalera finner jag det nödvändigt att reflektera över den judiske presidenten, den tidigare komikern Volodymyr Zelenskyj.

Sedan starten på konflikten i Ukraina har Zelenskyjs sittande regim utfört en rad handlingar som har mött anmärkningsvärt lite kritik från västliga medier. För det första har alla manliga invånare mellan 18 och 60 år blivit förbjudna att lämna landet.

Detta är särskilt intressant med tanke på den våldsamma kritiken som riktades mot den syriska regeringens praxis med tvingande värnplikt för män i åldern 18 till 42 under det syriska inbördeskriget, vilket ledde fram till kontroverser gällande om detta utgjorde ett giltigt asylskäl för syriska män. Ingen sådan kritik har riktats mot den ukrainska regeringens beslut.

För det andra har regeringen hittills distribuerat minst 25 000 vapen, inklusive granatkastare, till civila. Ukrainska myndigheter har uppmanat sina invånare i tv-sändningar och givit instruktioner om att tillverka improviserade vapen som molotovcocktails, vilket också har täckts närmast okritiskt av västerländska medier.

Enligt Genèvekonventionen om lagliga krigshandlingar ska stridande bära klar identifikation för att upprätthålla en klar skillnad mellan soldater och civila. Genom att beväpna civila bryter Zelenskyj och den ukrainska regeringen mot internationell lag och visar förakt mot medborgarnas säkerhet, som de hävdar att de önskar beskydda.

Att lägga vapen i händerna på civila kommer otvivelaktigt att leda till att civila dödas. Grymhetspropaganda med döda civila i västliga medier kan då tvinga Nato till intervention och eskalera konflikten än mer.

Även fast de är få, så har enskilda rationella röster trängt sig igenom kakofonin av anti-rysk hysteri i västliga medier. En av dem är den pensionerade amerikanske översten Douglas Macgregor, som i en nykter intervju med Fox News talade för en fredslösning med ett ”neutralt” västligt Ukraina och varnade för att demonisera Putin och Ryssland.

Macgregor angrep dessutom föreställningen om att Ukraina som en liberal demokrati genom att ta upp landets massiva korruptionsproblem och Zelenskyjs fängslande av journalister och politiskt opposition. Slutligen förklarar han utan förbehåll att USA bör ”hålla sig utanför” Ukraina.

Förutom Macgregors kommentar om korruptionen i den sittande ukrainska regeringen är det värt att lägga märke till västs intressen i den nuvarande regimen, som sträcker sig tillbaka till färgrevolutionen mot den tidigare ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som beskrivs av författaren Scott Howard:

Den nyliberala kabalens reservationer mot Janukovitj fick ett stort stöd, eftersom han inte bara vägrade följa NATO, utan också gjorde det i samband med ett EU-associeringsavtal, som drog landet närmare Ryssland och den eurasiska ekonomiska unionen. När beslutet togs att avbryta associeringsavtalet började som på beställning massdemonstrationer och den familjära kören ljuda om korruption och "mänskliga rättigheter" på gatorna i Kiev, medan den tyska NGO:en Transparency International (som har rådgivande status till UNESCO och är en deltagande organisation i FN:s Global Compact) fördömde Janukovitj-regimen som djupt korrupt, den värsta i världen faktiskt. En andra färgrevolution följde snart, där Janukovitj tvingades avgå och den dåvarande regeringen beslutade att underteckna associeringsavtalet med EU. Gemensamma NATO-övningar och militär finansiering kom 2015, 2017 började förhandlingarna om att bli medlem i NATO, 2018 lades Ukraina till på listan över blivande NATO-medlemmar (tillsammans med Bosnien och Georgien), 2019 en konstitutionell omröstning i det ukrainska parlamentet som gjorde anslutningen enklare och 2020 gick Ukraina med i Natos Enhanced Opportunity Partner interoperability program.

The Open Society Playbook, sidan 71. Undertäcknads översättning.

I ljuset av all denna information är det svårt att betrakta uppmaningarna från västerländska medier om ”demokrati” och ”frihet” som något annat än cynisk propaganda som syftar till att dölja vad som i själva verket är ett geopolitiskt spel mellan väst och Ryssland.

Tragiskt nog är detta långt ifrån första gången som ukrainska medborgare utsätts för onödigt lidande under ett judiskt överhuvud. Många läsare känner säkert till Holodomor, den konstgjorda hungersnöden som utplånade miljontals ukrainare mellan 1932 och 1933, ett brott som ofta tillskrivs den judiske Lazar Kaganovich.

Oavsett om han klär sig i kommunismens eller den västliga kosmopolitismens kappa så är juden och hans effekt på det ukrainska folket oförändrad.

Den här artikeln syftar inte till att stötta Vladimir Putins militära handlingar, som begås nu eller i framtiden, mot det ukrainska folket. Den syftar bara till att påpeka att juden Volodoymyr Zelenskyj inte förtjänar en endaste droppe vitt, ukrainskt blod att spillas på hans vägnar.

Russleman

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.net.