JURIDIK Opinionsbildaren Ingrid Carlqvist kallades för ”nazist” av Malmöpolitikern Anton Sauer (C), vilket enligt Malmö tingsrätt är förtal. Men eftersom Carlqvist tidigare försvarat yttrandefriheten får hon enligt domstolen skylla sig själv och man avskriver därför målet.

Nyligen valde opinionsbildaren Ingrid Carlqvist att stämma Malmöpolitikern Anton Sauer (C) för förtal efter att denne kallat Carlqvist för ”nazist” på X (tidigare Twitter). Tidigare avgöranden i domstol har visat att det är förtal att kalla någon för ”nazist” utan grund.

I en tidigare förtalsdom från Malmö tingsrätt kan man läsa att det ”i sig extremt nedsättande” att kalla någon nazist eftersom det ”anspelar på de tyska nazisternas vedervärdiga [men aldrig belagda. reds. anm.] övergrepp på bl.a. judar under andra världskriget.

Även i Carlqvists fall konstaterar Malmö tingsrätt att Sauers inlägg på X ”har passerat gränsen för vad som utgör ett straffritt värdeomdöme och i stället utgör ett uppgiftslämnande i 5 kap. 1 § brottsbalkens mening”. Man skriver också att ”Anton Sauers publiceringar har varit ägnade att utsätta Ingrid Carlqvist för missaktning”.

Trots att domstolen alltså konstaterar att Carlqvist blivit förtalad skriver man att hon har ”förlorat” målet. Anledningen är dels att Carlqvist ifrågasatt det officiella narrativet om ”förintelsen” och dessutom försvarat Nordiska motståndsrörelsens rätt till yttrandefrihet. Det senare har enligt Malmö tingsrätt ”innefattat ett visst risktagande från hennes sida i förhållande till att hon skulle kunna komma att kallas för nazist av personer inom andra delar av det politiska landskapet”.

Men tingsrätten stannar inte där, utan tvingar Carlqvist att betala Anton Sauers rättegångskostnader. Detta sker trots att stämningen lämnades in som ett förenklat tvistemål, där var part ska stå för sina respektive kostnader:

Ingrid Carlqvist har förlorat målet och ska som tappande part ersätta Anton Sauers rättegångskostnad i enlighet med huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken

Totalt måste den förtalade Carlqvist betala 59 437 kronor plus ränta till Malmöpolitikerns advokat.