INSÄNDARE. Anita Eriksson har funderingar kring politikerna och deras oförmåga att sköta landet.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Som svensk politiker kan man göra karriär som politisk broiler utan att någonsin haft ett riktigt jobb, utan att ha livserfarenhet, en passande utbildning eller att på något annat sätt ha varit i kontakt med verkligheten.

Allt handlar om att skaffa sig makt, få röster till varje pris, ta ut en oförskämt hög lön från det hårt arbetande och beskattade folket och framför allt att till varje pris behålla makten. De broilers som har rätt värdegrund och är lojala till systemet går långt.

Inför den annalkande coronapandemin – som vi kunde följa i realtid medan den spred sig ut i världen från kinesiska Wuhan – förklarade Socialstyrelsen att ”Sveriges beredskap när det gäller vårdplatser, skyddsutrustning och personal är god”. Frågan om detta var ett rent hån eller om de inkompetenta politiker som fått vårt förtroende att förvalta vårt samhälle åt oss faktiskt trodde på det.

Det visade sig snart att vi inte hade någon beredskap alls. Sverige har just nu högst dödlighet i covid-19 i världen (per capita). Närmare 4 400 personer som hittills dött i covid-19 i Sverige har till dags datum offrats genom de styrandes fullständiga inkompetens och oförmåga att sköta sitt jobb.

Som ett exempel har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, istället för att sköta det som är avsikten med en dylik myndighet – att bygga upp en beredskap mot olika typer av hot som till exempel pandemier – ägnat sig åt att skriva handböcker om sådant som”genusmedvetenhet” och ”jämställdhet”.

I handboken för ”Handbok för insatspersonal – Före, under och efter internationella insatser” har MSB utrett hur insatspersonalen ska göra för att medvetet arbeta med ”genusfrågan på insatser” och där ”MSB:s målsättning är att all personal som deltar i insatser ska vara medveten om skillnader i sårbarhet, risker, förutsättningar och möjligheter beroende på om man är kvinna eller man, flicka eller pojke”.

Samtidigt har MSB helt missat att fundera ut vad som kan vara bra att ha i händelse av, låt säga en pandemi.

Att en myndighet som är till för att sköta Sveriges beredskap inför olika hotbilder inte gör just det är mycket konstigt. Det är som alla förstår mycket viktigt för folkmordspolitikerna att missköta och rentav lägga ner Sverige, om det inte redan är gjort.

Beredskapslager som tidigare svenskar omsorgsfullt byggt upp i form av mat, fältsjukhus, respiratorer, medicinsk utrustning och drivmedel har förrädarpolitikerna sett till att noggrant montera ner.

Nu har det avslöjats att politikerna som avvecklade pandemilagren med medicinsk skyddsutrustning inte ens ”förstod vad de gjorde”. Det är åtminstone vad de påstår. Det är djupt upprörande att vi har politiker med så låg motivation att de inte ens orkar läsa igenom eller sätta sig in i underlaget för en omröstning, innan de beslutar något som är så viktigt för folket.

Frågan som kan ställas är om de gjort det medvetet för att försvåra det svenska folkets överlevnad eller om de gjort det av dumhet, lathet och allmän inkompetens. Att sköta ett land är ett stort ansvar och misskötseln av Sverige måste få ett slut.

Det är hög tid att byta ut förrädarpolitikerna och se till att skaffa oss bättre folkets tjänare – rakryggade och ärliga politiker som arbetar för svenska folkets överlevnad och inte dess undergång!

/Anita Eriksson


  • Publicerad:
    2020-05-29 19:05