SVERIGE. Efter en särskild utredning har regeringen blivit uppmärksammad på att den organiserade ekonomiska brottsligheten mot vårt svenska välfärdssystem är allvarligare än man trott. Utredningen visar på internationella kopplingar i företagsform och den överraskade regeringen föreslår nu en ny myndighet för att komma till rätta med det hela.

orgkrim

Bakom stölder och bedrägerier mot vårt välfärdssystem döljer sig organiserad brottslighet, enligt ny undersökning.

Regeringens särskilda utredare Lars-Erik Lövdén menar att det finns en grov brottslighet mot vårt svenska välfärdssystem. Brottsligheten bedrivs i, vad utredaren beskriver som, företagsform och det finns internationella kopplingar med en mängd involverade personer. Det hela är välorganiserat och avancerat utfört, enligt utredningen. Regeringen är överraskad över detta besked och föreslår nu en ny myndighet för att komma tillrätta med det hela.

— Vi har kunnat konstatera att det förekommer organiserad, grov brottslighet mot i princip alla myndigheter som har att göra med utbetalningar från välfärden. Det har överraskat oss att brottsligheten är så avancerad och organiserad. Det måste leda till ganska kraftfulla åtgärder menar vi, säger Lövdén.

En samlad myndighet som sköter alla utbetalningar från välfärden skulle göra det enklare att kontrollera så att exempelvis dubbla utbetalningar inte sker. Liknande myndigheter finns redan i Norge och Danmark och nu vägs fördelar mot nackdelar gällande detsamma i Sverige.

— Det är en väldigt stor reform. Vi betalar ut över 500 miljarder kronor om året från välfärdssystemen idag. När man ska lägga det i en gemensam organisation kommer det naturligtvis att kräva ganska omfattande arbete, förklarar Lövdén.

Källa:
Ny myndighet för välfärdsutbetalningar utreds


  • Publicerad:
    2016-07-10 08:00