INRIKES. Invandraren Jihad Bastoni har fått sitt namn felstavat som ”Jehad”. Hans ansökan om namnbyte har avslagits av Skatteverket på grund av att det kan ha en negativ innebörd. 

När invandraren Jihad Bastoni kom till Sverige skrevs hans namn istället ned som ”Jehad”. Bastoni ansökte om ett namnbyte hos Skatteverket men hans ansökan avslogs, skriver SVT Nyheter.

Motiveringen till avslaget var att man bara får ha förnamn ”som inte kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn”.

Vidare skriver Skatteverket att namnet Jihad kan ha en negativ innebörd och kan antas väcka anstöt ur allmänhetens synvinkel.

Bastoni håller inte med om Skatteverkets beslut. Han förklarar att Jihad är ett vanligt namn i Syrien.

— Här tror många att Jihad betyder något annat än vad det gör. Men Jihad är något fint, något bra, säger Bastoni.

Jihad är ett arabiskt ord som betyder ”strävan” eller ”kamp” och det beskrivs som en religiös plikt för muslimer. Anledningen till att ordet är kontroversiellt är att det brukar associeras med islamism och islamistisk terrorism.

Namnet börjar med anledning av massinvandringen bli allt mer vanligt i Sverige. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån finns 474 personer i landet med Jihad som förnamn.

— Vi vet vad Jihad betyder. Det påverkar inte. Det viktiga för oss är hur allmänheten uppfattar det. Vi utgår från svensk namnlag och svensk namntradition, alltså hur vi i Sverige uppfattar vissa namn, säger Linda Bergfeldt, som fattade beslutet om avslag på Bastonis ansökan.


  • Publicerad:
    2020-05-10 15:10