ANTI-GLOBALISM På det iranska rättsväsendets hemsida beskrivs hur en iransk domstol i fjol tog upp ett fall rörande ett 43 år gammalt kuppförsök för att nu ha dömt till kärandens förmån.

Irans internationella domstol i Teheran har beordrat den amerikanska regeringen att betala 330 miljoner dollar i skadestånd för sin planering 1980 av en kupp mot den då nyinrättade islamiska republiken.

Den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA uppger att upprorsmännen då det begav sig leddes av Saeed Mahdiyoun, en före detta iransk flygvapenchef, och hade sitt högkvarter i Nojeh, en flygbas i västra Hamedan-provinsen.

Flera människor ska ha dödats i sammandrabbningar mellan kuppmakarna och regeringsstyrkorna, medan åtskilliga arresterades. IRNA skriver:

Deras mål var att ta kontroll över militärbaser över hela landet och rikta in sig på strategiska centra och bostäder för revolutionens ledare. Men deras ansträngningar omintetgjordes.

På det iranska rättsväsendets webbplats Mizan Online beskrivs i en rapport hur släktingar till de dödade i denna kupp först i fjol lämnade in en juridisk framställan till Irans internationella domstol, i vilken USA krävs på skadestånd. Amerikanerna anklagas här enligt Mizan specifikt för att ”ha planerat och genomfört kuppförsöket”. Rapporten avslutas med orden:

Domstolen dömde till anmälarnas fördel och har nu ålagt den amerikanska regeringen att ersätta käranden med 30 miljoner dollar i materiella och moraliska skador och 300 miljoner dollar i straffskadestånd.