Dagens datum 6 december: Denna dag för 40 år sedan avslöjar tidningen Jewish Post and Opinion att judar kontrollerar filmindustrin.

jewsdominantinhollywood2

Att påtala fakta att judar kontrollerar sådant som massmedia och filmindustrin är ”konspirationsteorier”. Men detta är något som judar själva erkänner, åtminstone i sina egna publikationer till sina egna läsare.

Redan för 40 år sedan dominerades Hollywood ”nära nog helt” av judar där bland annat manusförfattarbranschen var en ”sluten judisk butik”.

Detta avslöjade den judiska tidningen Jewish Post and Opinion i USA, i en artikel med rubriken ”Jews Dominant in Hollywood” den 6 december 1974.

I artikeln framgår vidare hur judiska karaktärer och särdrag dominerar, vilket betyder att filmerna är typiskt judiska eller tar upp judiska intressen. Ett sådant intresse kan vara att uppmuntra till mångkultur och rasblandning för icke-judar, något som är mycket vanligt i Hollywoods filmer.

En liten folkgrupp kontrollerar vad nästan hela världen tittar på - So What?

En liten folkgrupp kontrollerar vad nästan hela världen tittar på – So What?

Artikeln ”Jews Dominant In Hollywood” är dock inte den enda artikeln av sitt slag.

Ett annat känt exempel där judarna erkänner att de kontrollerar hur filmer ska gestaltas och vilka filmer som visas är artikeln ”Jews Run Hollywood – So What?”. Också den artikeln publicerades i en judisk publikation – magasinet Moment Magazine år 1996.

Artikeln ”Jews Dominant in Hollywood” erkänner visserligen det abnorma inflytandet som judarna har över Hollywood men tonar också ned den judiska makten över opinionen genom uttalanden som hävdar att judarna till den större delen inte är självmedvetna judar.

Nedan publiceras en översättning av artikeln samt originalartikeln längst ned:

”Judar dominerar i Hollywood i dag liksom de gjorde i denna industris barndom. Det gäller skådespelare, regissörer och producenter.

Tom Turgend skriver i veckotidningen The Jewish Chronicle i London: ”På det hela taget”, försäkrar han, ”är den judiska närvaron i Hollywood ett historiskt faktum här i livet och ytterst få människor finner judarnas antal, inflytande eller karaktärer på det minsta sätt anmärkningsvärt.

På cocktail-partyn kan man ibland vidröra ämnet och säga något om den senaste triumfen eller den senaste olyckan för ”vårt folk” och försiktigt, liksom i förbigående, undra om också han eller hon är en av de våra. Ala vet dock att Paul Newman, Barbara Streisand, Joel Grey, Tony Curtis, Dustin Hoffman, Kirk Douglas eller Woody Allen är hemmahörande hos oss.

Men hur var det egentligen med de stora filmaktörerna av den förflutna tidens generation, hur var det med Douglas Fairbank Senior? Charlie Chaplin? Charlton Heston? Här tycks meningarna gå något isär.

Beträffande de säkra judar som nått den absoluta toppen nämner Turgend följande: Ted Ashley på filmbolaget Warner Bros., Gordon T Stulberg på filmbolaget 20th Century Fox, Frank Rosenfelt och Dan Melnick vid filmbolaget Metro Goldwyn Meyer, David Begelman vid filmbolaget Columbia, Lev Wasserman och Jennings Lang vid filmbolaget Universal Pictures och Charles Bloudon och Robert Evans vid filmbolaget Paramount.

Beträffande producenterna och regissörerna säger Turgend att ”majoriteten är judisk, medan manusförfattarna är i praktiken en sluten judisk butik, där judarna utgör 70-80 procent av medlemskapet”.

Turgend frågar sedan ”Hur judisk är nu den nya generationen av Hollywoods judar? och citerar Charles Powell, MGMs vice VD , som säger: ”De är inte självmedvetna judar som för 20 eller 30 år sedan, att vara jude tycks inte stå i centrum för deras liv.”

jewsdominantinhollywood

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-12-07.


  • Publicerad:
    2016-12-06 00:44