STOCKHOLM. Judar i Stockholm känner stark oro över att Folkets Demonstration ska hålla möte på Raoul Wallenbergs torg på lördag samtidigt som den intilliggande synagogan håller gudstjänst.

synagoga

Den berörda synagogan i Stockholm.

Imorgon lördag kommer Folkets demonstration att hålla ett torgmöte, något som har fått många judar att reagera eftersom detta sker på Raoul Wallenbergs torg som ligger nära intill en synagoga.

— Vi är oroliga för våra medlemmar. Vi är rädda för att den här demonstrationen ska locka en hel del nynazister, rasister och antisemiter, säger Isak Reichel, judiska församlingens generalsekreterare.

Folkets Demonstration har som mål att regeringen ska avgå och utlysa extraval, se till att media och polis inte ska mörka brott som berör medborgarna och att den offentliga makten ska utgå från folket som måste få säga sitt. Folket demonstration menar att de vill samla personer, oavsett partitillhörighet, som anser att det behövs en regering som i första hand värnar om Sverige och dess medborgare.

Judiska församlingen grundar sin rädsla efter att den sionistiska underrättelsetjänsten Expo kartlagt personer från tidigare demonstrationer där dessa känt igen personer som deltagit och som de klassar som “högerextrema”.

— Det vi är oroliga för är att många av våra medlemmar, särskilt våra äldre gudstjänstbesökare, kommer att tycka att det här är väldigt obehagligt och att det faktiskt kan finnas en fara för deras säkerhet, säger Reichel.

Den judiska församlingen har begärt att Förvaltningsrätten ska dra tillbaka demonstrationstillståndet eftersom de upplever att Folkets demonstration kan ”utgöra en fara för deras säkerhet”. Polisen meddelar följande:

— Vi anser fortfarande att det inte finns någon risk för ordningsstörningar i den omfattningen att man skulle flytta på demonstrationen utan att den kommer att kunna genomföras med den kommendering som vi har, säger polisens kommenderingschef Elisabeth Anestad.

Reichel tycker att det är olyckligt att inte polisen har kunnat dra in demonstrationstillståndet. Samtidigt vill han påpeka att de är inte för att förbjuda denna typ av demonstrationer. Huvudsaken är bara att de inte hålls i närheten av en synagoga eller i samband med en judisk gudstjänst, menar han.

Källa:
Demonstration skapar oro i synagogan


  • Publicerad:
    2016-09-23 22:35