YTTRANDEFRIHET. Nu skulle David Icke vara på föreläsningsturné i Australien. Fyra timmar innan avresa dras hans visum in. Judisk makt ligger bakom, förklarar Icke.

David Icke har inte för vana att tala om judisk makt men nu tar han bladet från munnen.

Konspirationsteoretikern David Icke har vid tio tillfällen sedan 1997 företagit sig föreläsningsturnéer i Australien. I onsdags skulle han resa till Melbourne för att påbörja en ny turné på kontinenten.

Fyra timmar innan avresa från Los Angeles flygplats får han veta att hans visum som han erhöll i september förra året dragits tillbaka av australiensiska myndigheter.

Den prosemitiska organisationen Anti-Defamation League (ADL) som ägnar mycket av sitt arbete åt att förfölja människor som är motståndare till judisk makt, har sedan länge anklagat vissa av Ickes hypoteser för att vara antisemitiska.

Icke säger själv att han har stor respekt för judar, och att den elit som styr världen har blodsband med utomjordingar som för mycket länge sedan såg till att korsbefrukta sig med ett litet antal människor.

Detta är bakgrunden till teorin om att världens allra högsta ledare egentligen har samma blodsband. Dessa kan därmed alltså inte vara judar, har Icke sagt.

Icke säger att portandet av honom från Australien är ett tecken på att landet styrs av en Orwelliansk tyranni. Inte vid något tillfälle under hela planeringen och bokningar av föreläsningssalar och hotell har det kommit några indikationer från australiensiska myndigheter att han inte skulle vara välkommen även denna gång.

Att visumet drogs in fyra timmar före hans flygplans avgång visar på en noga uträknad plan att stoppa honom.

Judisk makt ligger bakom
Australien har i och med stoppandet av hans inresa till landet ”bevisat att han har rätt” om maktelitens beteende, säger Icke.

— Jag säger att länder som Australien är enpartistater. Valen mellan olika partier att rösta på till parlamentet är bara illusorisk. Det är en enhetlig politisk klass med en enda agenda, säger han.

Labourpolitikern Josh Burns i den judiska pratshowen The Schtick.

Den judiske Labourpolitikern Josh Burns sade offentligt för ett par veckor sedan att David Icke ”bör inte tillåtas att komma till Australien och tala till australiensare”.

— Josh Burns föraktar helt grundläggande mänskliga rättigheter. Det är numera svårt att få mig att trilla av stolen för saker, men när den där killen framträder och säger att ”David Icke kampanjar för att förintelseförnekelse ska läras ut i skolorna” blir till och med jag chockad.

För Josh Burns ljuger för att främja judarnas intressen.

— Det är helt taget ur luften och en flagrant lögn! dundrar Icke, men att det är egentligen ”vad man kan förvänta sig av en politiker”.

Judiska Anti-Defamation Committee
I bland annat Australien finns gren av ADL som kallar sig ADC, Anti-Defamation Committee.

— Den judiska populationen i Australien utgör 0,4 procent av befolkningen. ADC representerar inte mer än en handfull av dessa 0,4 procent, säger Icke.

Men i förbund med Josh Burns och en annan judinna, advokaten Kate Ashmore – vilken liksom Josh Burns i nästa val ställer upp som för delstaten Victoria, men i ett ”konkurrerande” parti, och som har tagit åt sig ”äran” för att ha stoppat Icke – ägnar sig dessa ”antiförtalsorganisationer” åt det som de brukar göra, att sprida hat och förtala andra människor, säger Icke.

— De hävdar att jag är förintelseförnekare. Det är jag inte!

Denna Orwellianska förföljelse är typisk för diktaturer, menar Icke:

— Vad är det första som tyrannier gör när de har makt? De tystar all opposition, allt ifrågasättande av vad folket ska tycka och tänka, förbjuder offentliga möten, och bränner deras böcker.

Så vad gör dessa människor som ska stoppa ”hat”?

— Varför är den som kritiserar det faktum att prickskyttar i Israel från långt håll skjuter benen av palestinska barn, eller på något sätt kritiserar Israel, en antisemit?

Kritiserar kapitalets styrning av politiken

Lucy och Malcom Turnbull.

David Icke har tidigare även riktat skarp kritik mot internationella läkemedelsbolag och deras nya stora inkomstkälla – vacciner.

Australiens förre premiärminister, multimiljonären Malcom Turnbull, propagerade hårt för tvångsvaccinationer i landet. Malcoms fru Lucy Turnbull är ordförande för Prima Biomed som samarbetar med Novartis and GlaxoSmithKline vilka tjänar stora pengar på vaccin.

David Ickes namn blev vida känt när han spred kunskap om många oegentligheter kring den lögnaktiga officiella beskrivningen av sprängningen av tre av World Trade Center-byggnaderna år 2001, men redan på 1990-talet skrev han böcker och föreläste om globalismens politiska elit.

Ungefär samtidigt började han förundra sin publik med att påstå att världen styrs av ödlor från rymden och en annan dimension som kan byta skepnad och se ut som människor. Ofta är det världens politiska elit som egentligen är rymdödlor. Denna ”kunskap” lärde han sig 1999 av den afrikanske ”medicinmannen” Vusamazulu Credo Mutwa.

Icke har senare också lanserat ”kunskapen” om att hela hela världen egentligen är en mjukvarusimulering, enligt en modell som för tankarna till science fiction-filmen The Matrix, som gjordes av de judiska transsexuella bröderna Wachowski.

Falska konspirationer — och äkta
Men frågan om David Ickes inreseförbud till Australien handlar inte om trovärdigheten i hans påståenden om allting, utan om frånvaron av den forna rättigheten att uttrycka det man vill och människors rätt att själva göra bedömningar av det som sägs.

Och att han stoppas av Australiens elit är ett tveklöst faktum. Det var Australiens multurkultur- och invandringsminster David Bernard Coleman som meddelade David Icke att hans visum dragits tillbaka, efter beslut som redan fattats av människor med judisk makt.

— Om jag för några veckor sedan hade sagt att en liten elit i Australien har makt att bestämma vem som ska och inte ska få resa till landet och föreläsa, hade de sagt att ”det där är en antisemitisk konspirationsteori”. Det är vad de alltid säger. Och nu har det hänt! säger David Icke.

Även David Ickes hemland Storbritannien portar oliktänkande debattörer efter beslut från judisk makt-grupper. Lauren Southern, Martin Sellner, Britanny Pettibone är några av de kända samhällsdebattörer som fått inreseförbud till Storbritannien på liknande grunder som David Icke.

Se en tagen David Icke berätta hela historien från flygplatshotellet i Los Angeles nedan:


  • Publicerad:
    2019-02-22 20:40