NATO Landet svarar på Natos krav om ett uttalat ”fördömande av Rysslands invasionskrig” genom att påminna om vem som bombade den kinesiska ambassaden i Jugoslavien 1999.

Kinas diplomatiska beskickning i EU bemöter i ett uttalande Natos krav om att Peking ska fördöma ”Rysslands brutala invasion av Ukraina”.

Uttalandet innehåller förutom en anklagelse mot Nato om ”moralisk exhibitionism”, en försäkran om att kineser inte är känslomässigt avtrubbade, samt en påminnelse:

Kineser kan fullt ut relatera till andra länders smärtor och lidanden eftersom vi aldrig kommer att glömma vem som bombade vår ambassad i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

I uttalandet föreslås vidare att Nato lär sig om lite mer om självreflektion innan man dömer andra:

Vi behöver ingen föreläsning om rättvisa från folkrättens missbrukare. Som en kvarleva från det kalla kriget och världens största militära allians, fortsätter Nato att utöka sin geografiska omfattning och sitt utbud av operationer. Vilken typ av roll har det spelat för världsfreden och stabiliteten? Nato behöver lära sig praktisera sann reflektion.

Bakgrund

Bombningen av den kinesiska ambassaden i Belgrad ägde rum den 7 maj 1999 och dödade tre kinesiska journalister samtidigt som 20 andra kinesiska medborgare skadades.

Attacken förklarades ha utförts av misstag och som en konsekvens av ett CIA-uppdrag att oskadliggöra en jugoslavisk militäranläggning på samma gata som ambassaden.

Inledningsvis hävdades det rakt ut att CIA råkade identifiera fel koordinater, men enligt en efterföljande utredning talar mycket för att bombningen istället var avsiktlig och motiverad av antagandet att ambassaden var essentiell för den jugoslaviska arméns kommunikation.

Den kinesiska regeringen kom dagen för attacken med ett offentligt uttalande, där bombningen av ambassaden stämplades som en ”barbarisk handling”.

Kort efter angreppet besökte den kinesiske utrikesministern Tang Jiaxuan ruinerna efter hans lands ambassad i Belgrad.