INRIKES. Trots att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sa ja till ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge så väljer länsstyrelsen i Skåne att häva beslutet om tiggeriförbud på några platser i kommunen.

Såväl kommunstyrelsen som fullmäktige sa tidigare i år ja till ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge kommun men nu har beslutet stoppats av länsstyrelsen i Skåne.

— Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, säger länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande. Vidare säger han:

— En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen.

Källa:
Länsstyrelsen upphäver lokalt tiggeriförbud


  • Publicerad:
    2017-10-23 10:40