VELLINGE. Frågan om ett tiggeriförbud gick idag upp i Vellinge kommunstyrelse. Då både Moderaterna och Liberalerna ställer sig bakom förslaget råder det inga tvivel om att det kommer att gå igenom  under kommunfullmäktiges sammanträde senare i höst.

Ett förbud mot tiggeri kan snart bli verklighet i Vellinge kommun.

Sala kommun var 2011 först ut i landet med ett tiggeriförbud på allmän plats. Länsstyrelsen gick dock in och stoppade detta eftersom man menade att förbudet inte var förenligt med ordningslagen.

Nu tänker Vellinge kommun pröva om ett förbud faktisk går att genomföra. Detta efter att Sveriges kommuner och landstings (SKL) jurister dragit helt andra slutsatser än Länsstyrelsen. De skriver exempelvis i en promemoria att ”framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom till exempel vid gallerior där ett stort antal personer passerar, eller vid avstigningsplatser vid kollektivtrafik.”

Moderaterna, som har egen majoritet i Vellinge, har tagit fasta på formuleringarna i promemorian, och har alltså nu författat ett förslag om förbud på just vissa begränsade områden. Frågan gick under dagen upp i kommunstyrelsen och kommer senare i höst att klubbas igenom under kommunfullmäktiges septembermöte. Även Liberalerna ställer sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) hoppas att detta nu ska sända signaler ända upp till riksplanet. Hon anser frågan vara så viktig att hon är beredd att föra den i domstol om Länsstyrelsen försöker stoppa den. Tiggeriet ställer nämligen till med problem anser hon.

— Det är allt från att man tycker att man blir hindrad från att gå in i butiker, man känner sig påhoppad, till att man gör sina personliga behov i anslutning till platserna, säger hon till TT.

Redan 2015 beslutade Moderaterna om att partiet skulle försöka genomdriva tiggeriförbud på lokal nivå. När Pär Öberg, som representerar Nordiska motståndsrörelsen i Ludvika kommunfullmäktige, lade fram ett genomarbetat förslag för hur kommunen skulle kunna förbjuda tiggeri så visade dock Moderaterna i Ludvika inget intresse av att försöka genomdriva frågan.

Det är oklart hur Sverigedemokraterna i Vellinge ställer sig till förslaget, som alltså drivits fram av Moderaterna.

Källa:
Vellinge vill ruska om med tiggeriförbud


  • Publicerad:
    2017-08-29 20:45