TIGGERI. Förvaltningsrätten i Malmö har nu sagt nej till det tiggeriförbud som röstades igenom av både kommunstyrelsen och fullmäktige i Vellinge kommun. Förbudet har därmed stoppats.

Det var den 20 september som både kommunstyrelsen och fullmäktige i Vellinge kommun röstade igenom ett förslag om att införa tiggeriförbud på vissa platser i Vellinge, Skanör och Höllviken.

Den 23 oktober beslutade Länsstyrelsen att beslutet om tiggeriförbud skulle hävas.

— Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas, sa länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande efter att förbudet klubbades igenom av kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) meddelade då att de kommer att gå vidare med ärendet och få det prövat i domstol. Hon sa:

— Om länsstyrelsen stoppar oss kommer vi att gå till domstol för att få saken prövad.

Beslutet gick till domstol men nu har även Förvaltningsrätten i Malmö sagt nej till förbudet som därmed stoppas. I dombeslutet står det:

Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat.

Förvaltningsrätten menar att kommunen bara får besluta om sådana ordningsföreskrifter som det verkligen finns behov av. Vidare säger domstolen att de klagomål som inkommit om tiggeri från ett antal enskilda kommuninvånare är för få, vilket inte anses räcka för att störa den allmänna ordningen. Detta trots att svenskar i kommunen klagat på nedskräpning på allmän plats, urinering och påpekat att de känt ett obehag när de gått till affärerna i kommunen.

Förvaltningsrätten menar att tiggeriförbudet bryter mot kommunens självstyre samt mot ordningslagen och därmed måste förbudet hävas.

Sala var den första kommunen som förbjöd tiggande på allmän plats för sex år sedan men länsstyrelsen upphävde beslutet eftersom det inte ansågs vara ”förenligt” med ordningslagen.

I september ifjol genomförde Aftonbladet/Inizio en undersökning som visade att alltfler tröttnat på de utländska tiggarna i Sverige. Undersökningen visade att 56 procent, vilket innebär att nästan sex av tio svenskar, vill införa ett totalt tiggeriförbud i landet. Det är en ökning med tre procentenheter sedan den förra mätningen i samma fråga gjordes i april. Jämfört med december 2016, då den första mätningen i den här frågan gjordes, är ökningen fem procentenheter.

Motståndsrörelsens Pär Öberg har tidigare lagt en motion där han förordade ett stopp av det organiserade tiggeriet i kommunen. Vidare krävde han att kommunen skulle uppmana polisen att bötfälla personer som tigger. I motionen stod det bland annat:

I många kommuner i Sverige har tiggeri blivit ett problem. Att det främst är organiserade ligor är nu känt och i kölvattnet av tiggeriet följer annan kriminell verksamhet. Nyligen aktualiserades problemen i Högfors i Ludvikas grannkommun (Ljusnarsbergs kommun) där dessa organiserade ligor bland annat har konfiskerat en fastighet.

[…]

Nordiska motståndsrörelsen tycker att det är viktigt att medborgare i Ludvika kommun kan känna sig trygga. Att medvetet locka hit kriminellt organiserade ligor skapar otrygghet och merkostnader för kommunen.

Motionen avslogs dock då av bland andra kommissarie Stefan Dangardt vid dalapolisen som hävdade att det inte är något brott att tigga.

Ett land som tagit krafttag mot tiggeriet är Danmark, som förra året röstade igenom ett lagförslag som säger att tiggare ska dömas till 14 dagars ”ovillkorligt fängelse” om de tigger på vissa offentliga platser i landet. Straffet ska kunna dömas ut till personer som sysslat med så kallat ”otrygghetsskapande” tiggeri vid stationer, stormarknader, gågator eller i kollektivtrafiken.

Källa:
Inget förbud mot tiggeri i Vellinge


  • Publicerad:
    2018-02-09 08:25