ÅNGE. En lokal kommunpolitiker i Ånge bygger för tillfället om en fastighet så att den ska kunna fungera som bland annat ett HVB-hem. Vad som skulle kunna ses som särskilt bekymmersamt är att fastigheten ligger mitt emot en grundskola.

edh

Lokalpolitikern och ”entreprenören” Leif Edh.

Det är Leif Edh, oppositionsledare i Ånge kommun och tillika partiledare för det lokala partiet Vår Framtid (VFÅ) som står bakom ombyggnationen. Fastigheten, som ligger mitt emot grundskolan Björkbackaskolan, byggs för tillfället om från bostadshus till ett boende med åtta rum där en person ska kunna huseras i varje rum.

– Det finns många användningsområden man kan tänka sig och som vi diskuterar, men det stämmer att ett av dem är ett boende för ensamkommande flyktingbarn, säger Edh när lokalmedia kontaktar honom via telefon.

Enligt Edh finns det inga avtal tecknade för någon sådan verksamhet då han menar att Ånge kommun ”inte är intresserade eller har behov av privata alternativ för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn”. Han menar vidare att om det skulle bli en sådan boendeform så kommer inte Ånge kommun att vara kunden. Vad han däremot ”glömmer” att nämna är att i praktiken så är det sällan kommunerna själva som är kunden, utan Migrationsverket.

Han ser fler användningsområden som gångbara alternativ och utesluter inte att de åtta rummen skulle kunna användas till studentbostäder.

– Det skulle gå att använda de här rummen som elevboende då huset ligger i direkt anslutning till skolområdet. Sedan finns det också många andra användningsområden man skulle kunna tänka sig, till exempel ett HVB-hem för annan verksamhet än ensamkommande, men det finns inga färdiga planer på någonting just nu, förklarar Edh.

skolaliten

Potentiellt HVB-hem till vänster, grundskola i röd byggnad mittemot. FOTO: Nordfront.se

Huruvida studentboenden för gymnasieelever eller boenden för ”ensamkommande flyktingbarn” är Leif Edhs primära tanke står oklart. Men en sak som är säker är att Migrationsverket som bekant betalar väldigt generösa summor till den som erbjuder sina fastigheter som boende för ”flyktingbarn”.

Källa:
Toppolitiker i Ånge kan komma att starta eget boende för ensamkommande flyktingbarn


  • Publicerad:
    2016-05-30 18:45