CENSUR. På Facebookgrupper ifrågasatte en 65-årig man ifall invandring från Somalia var särskilt bra för Sverige. Detta var ”hets mot folkgrupp” enligt Solna tingsrätt som nu har dömt mannen till villkorligt fängelse och dagsböter.

Det var i mars 2017 som en 65-årig man från Solna postade två inlägg i Facebookgrupperna ”Stå upp för Sverige” och ”Politikerfakta” för vilka han nu har dömts enligt gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”. Enligt Fria tider, som rapporterat om fallet, berörde båda inläggen invandring från Somalia.

”Hur i h-e kan man släppa in somalier i ett civiliserat västerländskt samhälle!?”, skrev mannen i gruppen ”Politikerfakta”. I ”Stå upp för Sverige” ska han ha skrivit att ”Somalier är väl fullkomligt odugliga till något annat än att lyfta bidrag.”

Enligt kammaråklagare Josefine Dahlqvist var detta brottsligt, varför hon valde att åtala honom för ”hets mot folkgrupp”.

Under rättegången försökte mannen förgäves att försvara sig med att han hamnat i ”hetsiga diskussioner” om invandring och integration.

— Jag anser själv att jag uttryckte sig klumpigt och plumpt i mina inlägg. Det var ett led i en diskussion där jag blev förbannad. Jag har egentligen inget emot somalier som grupp, men det som diskuterades rörde somalier och påståenden om bland annat våldtäkt och att vissa utnyttjar ett system, sade mannen.

Men hans försvar var förgäves, då Solna tingsrätt valde att gå på åklagare Dahlqvists linje. Så här skriver domstolen:

[Mannens] meddelanden kan visserligen ses som kommentarer till tidigare inlägg i en pågående politisk eller på annat sätt saklig diskussion. [Hans] meddelanden är emellertid enligt tingsrättens uppfattning sådana att de klart går över gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen människor med somaliskt ursprung. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att [mannens] uttalanden ska bedömas som hets mot folkgrupp.

65-åringen dömdes till villkorligt fängelse och 50 dagsböter á 350 kronor. Enligt Fria tider var en av nämndemännen skiljaktig, då han ansåg att mannens rätt till yttrandefrihet stärktes av att han deltog i en politisk diskussion.

Källa:
Ifrågasatte invandring från Somalia – döms


  • Publicerad:
    2018-05-16 13:20