INRIKES. Antalet fall av människohandel ökade i Sverige under år 2017.

Prostitution är en vanlig anledning till handel med människor.

Enligt länsstyrelsernas nationella sammanställning ökade antalet fall av människohandel i Sverige år 2017. Sammanlagt identifierade man under året 225 offer för människohandel. Detta är närmare hundra fler än föregående år.

Enligt Charlotta Thorelius, som är ansvarig för statistiken i den nationella sammanställningen, utsattes exempelvis 56 barn för människohandel.

— Vi har identifierat 56 barn som är direkt utsatta. Sedan har vi identifierat 26 barn som är medföljande till en vuxen som är utsatt, säger Thorelius och fortsätter:

— Det som är alarmerande är att vi har väldigt många barn som är direkt och indirekt utsatta för en grov brottslighet i Sverige.

Trotts att de flesta fallen rör barn från främmande länder såsom Afghanistan, Bulgarien, Marocko, Nigeria och Rumänien så är en betydande del av dem också från Sverige.

Källa:
Människohandeln ökar i Sverige


  • Publicerad:
    2018-02-18 15:00