UTRIKES. Marion Maréchal-Le Pen, parlamentsledamot för franska Nationella fronten, meddelade under tisdagen att hon inte kommer att ställa upp i sommarens parlamentsval. Samtidigt lämnar hon dörren öppen för att återvända till politiken senare.

Under tisdagen meddelade Marion Maréchal-Le Pen att hon inte kommer ställa upp som kandidat i sommarens val till franska nationalförsamlingen. Därmed blir Nationella fronten tvungna att utse en kandidat i den sydfranska valkrets som Maréchal-Le Pen representerat sedan valet 2012, då partiet vann två mandat.

Maréchal-Le Pen uppger till franska tidningen Le Dauphiné Libéré att hon drar sig tillbaka av personliga och politiska skäl, bland annat att hon vill kunna ägna mer tid åt sin familj och skaffa sig erfarenheter utanför politiken. Hon lämnar dock dörren öppen för att återvända till politiken, då hon säger att hennes politiska strid trots avhoppet ännu inte är över.

Marions morfar, partigrundaren Jean-Marie Le Pen, är besviken över barnbarnets beslut. Enligt France24 menar Jean-Marie att beslutet är att likna vid desertering om inte väldigt allvarliga skäl föreligger. Jean-Marie Le Pen säger även att avhoppet riskerar att orsaka besvikelse i de egna leden då Marion har varit ett framtidshopp för många av partiets medlemmar och sympatisörer.

Källor:
National Front’s Marion Maréchal-Le Pen steps away from politics, for now
Marion Maréchal-Le Pen will not stand for re-election


  • Publicerad:
    2017-05-11 15:30