TYSKLAND. Vid årsskiftet utgår upphovsrätten för Adolf Hitlers berömda självbiografi Mein Kampf i Tyskland, och redan nu planeras att en ny utgåva ska användas i skolor för att “motverka extremism.”

I fredags gick det tyska lärarförbundet i samråd med de tyska socialdemokraterna ut med att de vill börja använda Adolf Hitlers Mein Kampf i skolundervisningen för att göra skolungdomar “immuna mot högerextrema ideologier”.

Den nya utgåvan, som det bayerska Institut für Zeitgeschichte (Institutet för samtidshistoria) ska stå för, kommer att vara full med “kommentarer” som ska “underminera” Hitlers ord. Josef Kraus, som är ordförande för det tyska lärarförbundet säger:

— Att på ett professionellt sätt använda utdrag ur orginaltexten, kan vara ett effektivt verktyg när det gäller att göra ungdomar immuna mot politisk extremism.
Han menar vidare att det är bättre att ungdomar kommer i kontakt med boken via “professionellt utbildade, politiska lärare” än på nätet, helt utan “vägledning”.

Alla är dock inte lika entusiastiska inför det nya förslaget. Charlotte Knobloch, som är en framstående person bland Bayerns judar menar att det vore oansvarigt att låta tyska ungdomar ta del av sådan “anti-judisk kritik” i undervisningen. Dessutom hävdar hon att det enda tyska gymnasieelever känner till om judar och judenheten handlar om “förintelsen”.

Om den underförstådda meningen är att hon är rädd att Mein Kampf ska bredda tyska ungdomars kunskap om judar och judenheten bortom sådant som rör “förintelsen” framgår dock inte.

Sedan andra världskrigets slut äger den bayerska delstatsregeringen i Tyskland rättigheterna till Mein Kampf. I samråd med förbundsrepublikens regering har man använt upphovsrätten till att förhindra att någon ny upplaga på tyska trycks. Man har även försökt stoppa nya upplagor i andra länder, bland annat i Sverige, där man dock tillslut förlorade i Högsta Domstolen.

Men vid årsskiftet tar alltså upphovsrätten slut och man planerar nu den första utgåvan på tyska sedan andra världskrigets slut.

Källor:
German teachers aim to teach ‘Mein Kampf’ in schools to defeat extremism
Hitler’s Mein Kampf published in Germany, 1st time since WWII


  • Publicerad:
    2015-12-21 02:20