TYSKLAND. Mein Kampf har nu börjat säljas igen i Tyskland efter att ha varit förbjuden sedan krigsslutet och efterfrågan på boken verkar vara enorm.
M_Meinkampf

Efterfrågan av Adolf Hitlers Mein Kampf överträffade förväntningarna i Tyskland. Antalet beställda böcker uppgick till 15 000 i antalet under första försäljningsdagen, vilket vida översteg den första tryckningen från Institut für Zeitgeschichte (IFZ) på 4 000 exemplar.

Enligt Simone Paulmichl, talesperson för IFZ, så skulle succén kunna förklaras med att många historiker och forskare är intresserade av boken i utbildningssyfte. Paulmichl tror även att boken kan vara av intresse hos en bredare publik som är allmänt intresserade av politik och historia.

Hon tror däremot inte att ”nynazister” [sic!] är särskilt intresserade av denna nyutgåva eftersom att den innehåller hela 3 500 kommentarer som kritiserar Hitler. Originalutgåvan av Mein Kampf består av 720 sidor, den nya utgåvan med tillagda kommentarer består av 2000 sidor.

Källa:
Hitlers bok populärare än väntat


  • Publicerad:
    2016-01-15 12:30