1984. Artikel 13 kallas den nya upphovsrättslag som EU vill klubba igenom 20 juni. Kampanjer mot lagförslaget varnar att det kan bli olagligt att ladda upp media och dela länkar. Syftet med den nya lagen anges av EU vara att skydda upphovsmäns materiella rättigheter. Men lagen kan också fungera för att stoppa spridning av nyheter och åsikter som EU inte vill veta av, säger kritiker.

Den 25 maj klubbade EU igenom sin nya dataskyddsförordning GDPR. Farhågorna är stora att en effekt av den lagen är att det kan vara kriminellt att dela material på nätet där exempelvis invandrarbrottslingar kan identifieras. Syftet med lagen sägs vara att skydda människors integritet, men lagen kan också användas för att straffa människor som exempelvis lägger ut telefonvideor och övervakningsbilder på människor som begår brott i syfte att få en rättslig prövning av brottslingarna.

Som exempel kan de nyligen uppmärksammade bilderna som spreds av en hästägare för att kunna identifiera och lagföra den invandrare som våldförde sig sexuellt på hennes dräktiga häst, efter den 25 maj komma att vara illegalt. Själva spridandet av sådant bildmaterial skulle kunna leda till åtal om exempelvis en lobbygrupp eller en åklagare vill polisanmäla eller åtala det, såvida det inte är en licensierad medieaktör med utgivningsbevis, en konstnär eller annan professionell aktör som sprider materialet.

Mindre än en månad senare, den 20 juni, vill EU klubba igenom en ny lag för att ”skydda medborgarna”. Lagen kallas i folkmun för Artikel 13. Denna gång är det upphovsmäns rättigheter som ska skyddas. Lagen omfattar en så bred hantering av upphovsrätten att det kan bli kriminellt att ladda upp media och att dela länkar på internet för att sprida politiska uppfattningar och åsikter. Det säger Julia Meda, en aktivist som vill stoppa Artikel 13. Hon hävdar att politisk opinionsbildning i form av memer, som vi i Sverige nu ser i exempelvis den populära nationalistiska grodan Skurt, kommer att förbjudas med hänvisning till upphovsrätt.

För att skydda sådan upphovsrätt stipulerar Artikel 13 att internetplattformar av alla möjliga slag, som sociala nätverk, videonätplatser, bildvärdar med mera, måste installera uppladdningsfilter som stoppar uppladdning av upphovsrättsskyddat material. Detta kommer att stoppa mycket informationsspridning, politisk satir, med mera. Enligt förslaget kan material raderas om det till och med bara liknar existerande upphovsrättsskyddat material.

Protester har höjts mot att sociala nätplattformar kommer att skadas ekonomiskt om detta krav går igenom, eftersom att uppfylla kravet skulle kräva dyra åtgärder. Lagen skulle ”förstöra internet som vi känner det”, varnar kampanjledarna som också hävdar att det kommer att leda till att ”de stora företagen kan kontrollera vad vi se och gör på nätet”.

Bilden i denna notis har använts i många satiriska sammanhang. Den är ett exempel på en bild som privatpersoner potentiellt inte längre skulle kunna sprida för att dela sina åsikter med, om inte fotografen släpper upphovsrätten för originalbilden.

EU tillbakavisar farhågorna
Det var 2016 som den alkoholiserade ordföranden för Europeiska kommissionen, Jean-Claude Juncker, sade att han ville att ”journalister, förläggare och skribenter skulle få skälig ersättning för sitt arbete”. Upphovsrättsskyddet skulle gälla ”oavsett om det är framställt i en studio eller i vardagsrum, vare sig det sprids i verkligheten eller på nätet, vare sig det publiceras via en kopieringsapparat eller kommersiellt hyperlänkat på nätet”.

I ett svar till kampanjen mot Artikel 13 sade en talesman för EU-kommissionen att ”tanken med vår upphovsrättsproposition är att människor ska kunna försörja sig genom sina kreativa idéer. Förslaget att modernisera direktiven om upphovsrätt i EU kommer inte att skada yttrandefriheten på internet”.

Källor:
Memes ’will be banned’ under new EU copyright law, warn campaigners
What’s really behind the EU law that would “ban memes” – and how to stop it before June 20


  • Publicerad:
    2018-06-10 13:00