INRIKES. Trots att Säpo satt en så kallad handläggningsspärr på en asylsökare valde Migrationsverket att bevilja honom uppehållstillstånd. Nu varnas två handläggare på Migrationsverket.

Två handläggare på Migrationsverket varnas efter att de beviljat uppehållstillstånd för en person som Säpo klassat som ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Säpo hade satt en så kallad handläggningsspärr på personen, vilket innebär att Säpo måste kontaktas innan Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd.

Enligt en källa till NB Nyhetsbyrån misstänker man att handläggarna helt enkelt valt att ignorera handläggningsspärren och struntat i att följa protokoll genom att inte kontakta Säpo. Enligt källan är en handläggningsspärr omöjlig att missa för handläggare på Migrationsverket.

Efter en internutredning av Migrationsverkets personalnämnd konstateras att de två tjänstemännen begått tjänstefel. Påföljden för de båda stannar dock alltså vid en varning.

Källa:
Tjänstemän på Migrationsverket varnade – ignorerade SÄPO-varning


  • Publicerad:
    2019-02-21 13:30