MÅNADSRAPPORT. Under januari månad har Motståndsrörelsen flyttat fram sina positioner på alla fronter men inte enbart på gatan och i parlamenten utan även på vägen mot organisationens fulla potential.

Det är lika härligt varje gång man ska sätta sig ned och skriva om vad som har hänt under månadens gång. För varje gång jag gör det så förstärks min tro på att vi i slutändan kommer att besegra den evige fienden. Med så modiga och hängivna aktivister som kämpar varje dag i ur och skur är det bara en fråga om tid innan den slutgiltiga segern är vår!

I januari månad har över 250 kamprapporter skickats in vilket är en fantastisk bra start på det nya året. Kampen på gatorna, torgen och i parlamenten går starkt framåt i hela Norden och den nationalsocialistiska budkavlen går från by till by och stad till stad. Segertåget stormar fram i allt högre hastighet och den som ställer sig i dess väg inser i sista sekund att tåget inte stannar för någon!

Parlamentarisk kamp i Ludvika

Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle.

Under månaden har Pär Öbergs politiska arbete i Ludvika kommunfullmäktige uppmärksammats flera gånger av lögnpressen på lokal- och riksnivå. Den 20 april år 2015 lämnade Öberg in en motion om att kommunfullmäktigemötena i Ludvika borde sändas på kommunens hemsida. Och så här lyder inledningen på motionen som Öberg lämnade in:

En förutsättning för folkstyre är att folket får objektiv information som underlag för sina val. Dagens medieklimat där några få ägare kontrollerar i princip all media skapar en skev verklighetsbild. I denna informationsmonopolsituation är det mycket viktigt att folket får ta del  av oredigerad information. Det är viktigt både för yttrandefriheten och för strävan mot ett sant folkstyre.

Till en början såg det ut som att Öbergs motion skulle gå igenom men folkförrädarna i Kommunstyrelsen beslöt att återremittera motionen för en ”samordnad hantering med övriga inkomna motioner som rör medborgardialog, med syftet att uppnå en samlad strategi. Att uppdra till kommunchefen att ta fram en strategi och policy för medborgardialog.”, som det så fint kallades.

Öberg har sedan dess skrivit två interpellationer till kommunalråd Leif Pettersson där han ifrågasatt vad man sysslar med. När Öberg presenterade sin motion om webbsändning för mer än ett år sedan sa han att om man inte snarast möjligast började webbsända mötena så skulle han överväga att få det gjort på något annat sätt. Detta eftersom att folket i Ludvika har rätt att se vad deras så kallade ”folkvalda” politiker beslutar om på fullmäktigemötena. Några av dessa självgoda och hycklande karriärspolitiker uppfattade detta som ett ”hot”.

Den 30 januari började därför Nordfront med att själva sända mötena för att ge folket i Ludvika en insyn i vad som händer i kommunfullmäktige. Därmed går det nu att konstatera att Öbergs ”hot” inte var mycket snack och lite verkstad som är den gemensamma ledstjärnan för de andra kommunpolitikerna i Ludvika. Givetvis har Nordfronts webbsändning lett till ren hysteri bland många folkförrädare i kommunfullmäktige som gapar om att Öberg utfört en ”kupp”. Tydligen vill inte dessa förrädiska kräk att folket ska ha någon insyn i vad som händer på deras möten och särskilt inte när det är hemska ”dödsknarkarnazister” ser till att det sker.

Gatukamp och trygghetsvärdar i Göteborg

Samtidigt som det har bedrivits parlamentarisk kamp i Ludvika så har aktivisterna i Näste 2 samt Näste 1 varit flitiga med kampen på gatan i Göteborg. Den sjunde januari genomförde man en offentlig flygbladsutdelning på Järntorget som sedan långt tillbaka kännetecknats som en ”röd plats”. Men allteftersom tiderna förändras och nationalsocialismens vindar sveper in på fler ställen runt om i landet så har även så skett på Järntorget.

Under den lyckade aktionens gång dök det upp en ovanligt degenererad kvinna som demonstrativt kastade flygbladet i marken och knuffade sedan till en av aktivisterna. Aktivisten knuffade tillbaka kvinnan som sedan satte sig på en bänk där hon satt och tänkte på lådvinet hon skulle köpa. Men efter en stund glömde hon tillfälligt bort lådvinet och gick till en polisman för att anmäla en misshandel. Dock hade hon i sina tankar på lådvin och kulturmarxistiska normer glömt bort vem det var som ”angrep” henne.

Polisen kom så klart fram till aktivisterna och tråkade ut dem med sina gamla vanliga standardfrågor. Efter ett tag när man både hade delat ut flygblad och samtalat med trakasserande poliser så begav aktivisterna sig till Avenyn för att fortsätta propagandaspridningen. Ännu en gång, innan man hunnit ta sig till Avenyn, så dök polisen upp igen och fortsatte sina trakasserier:

Denna gång var det filmkameran som glimmade för ögonen på de blåklädda folkförrädarna. Man hade även för avsikt att visitera samtliga närvarande samt genomföra ID-kontroll i hopp om att införa nya personuppgifter i sina herrars åsiktsregister.

Men rackarns otur: man hade förstås missat att mata in minneskortet i filmkameran just denna dag! Febrilt sökte konstaplarna i alla vinklar och vrår hos kameramannen, men inte låg det i skorna och inte under mössan! Man misströstade dock inte, utan tog ändå den obrukbara kameran i beslag. Korrektheten i sitt uppförande fanns även bevisat i att ingen kunde delge vem som bar ansvaret för deras operation; vad befälet hette eller hur man kom i kontakt med denne: eller var man kunde göra anspråk på stulet materiel.

Väl på Avenyn dök ett annat störningsmoment upp i form av ett gäng ”kränkta” rasfrämlingar och några drogmissbrukare. Man var aggressiva mot aktivisterna redan från början och pratade om ”blattarnas eviga plats i Sverige” för att sedan angripa motståndsmännen. Angreppet misslyckades så klart och här är en film som visar på hur de betedde sig:

Självklart dök ”lagens långa arm” upp igen och den här gången meddelade man att samtliga aktivister var misstänkta för brott. Men vad det var för brott som man misstänktes ha utfört kunde herrarna i blått inte svara på.

En vecka senare, lördagen den 14 januari, var aktivisterna i Göteborgsområdet på det igen och den här gången agerade man först trygghetsvärdar på badhuset Oasen i Kungälv för att sedan omgruppera och hålla en offentlig flygbladsutdelning. Senaste gången Motståndsrörelsen agerade trygghetsvärdar var i februari år 2016 och sedan dess har inga fler sexuella övergrepp förekommit. Aktivisternas närvaro på badhuset uppskattades inte heller den här gången av den inkompetenta och rent av värdelösa personalen som inte kan garantera badgästernas säkerhet. Den judiska lögnpressen har reagerat på aktiviteten genom att försvara de sexuella övergreppen.

Motståndsrörelsen på offensiven i Malmö

Aktivister står uppställda utanför Emporia i Malmö under en offentlig aktion.

Malmö är vida ökänd runt om i världen för att vara Sveriges mest mångkulturella stad. Dödsskjutningar, våldtäkter och bilbränder är i princip vardagsmat i denna mångkulturella utopi.  Men Nordiska motståndsrörelsen är fast besluten att göra staden nordisk igen.

Under januari månad har därför Motståndsrörelsens tredje näste utfört flera propagandaoffensiver i Malmö för att visa nordborna i staden att det finns en radikal och kompromisslös kraft som kämpar mot vansinnet. Den första offensiven utfördes den fjärde januari när Kampgrupp 303 delade ut mängder med flygblad i Bunkeflostrand, Malmö kommun.

Protestaktion utanför rådhuset i Trelleborg.

En och en halv vecka senare genomförde nästet en större offentlig aktion utanför köpcentret Emporia. Med banderoll och flygblad ställde man upp sig utanför ingångarna till köpcentret och proklamerade att platsen nu är en nationalsocialistisk zon. Som väntat var det många av de rättmätiga Malmöborna som starkt uppskattade Motståndsrörelsens närvaro. Dagen avslutades med en protestaktion utanför folkförrädarnas högborg i Trelleborg.

I slutet av månaden genomförde Näste 3 ytterligare en flygbladsoffensiv i Malmö där närmare 2 000 flygblad delades ut till hushåll.

I dagsläget ser Malmös framtid mörk ut men Malmöborna kommer garanterat att få se mer av Motståndsrörelsen. Staden skall återerövras!

Basaktivism, offentliga aktioner och interna aktiviteter

Precis som under alla andra månader har det bedrivits kamparbete på regelbunden basis runt om i hela landet och självklart så skulle det vara omöjligt att nämna varje aktivitet för sig. Men här kommer ett fåtal av alla de kamprapporter som har skickats in under månadens gång. Bra jobbat kamrater!

Frihetskampen i övriga Norden

I Finland har aktivister bland annat genomfört en offentlig flygbladsutdelning i Jyväskylä där intresset för organisationen var stort med tanke på förra årets medieuppmärksamhet. I Tammerfors delade man också ut tidningar och flygblad.

Motståndsrörelsen i Norge har också kämpat på under januari med offentliga aktiviteter och basaktivism. Den 21 januari genomförde aktivister från norska Näste 1 och Näste 2 en offentlig flygbladsutdelning i Ski där en grupp invandrarungdomar visade sin rätta sida för våra norska kamrater.

På Förintelsedagen satte man upp affischer och flygblad på flera skolor i landet. Flygbladen uppmanade eleverna att vara kritiska mot den falska bild av Tredje riket och nationalsocialismen som ofta sprids på denna dag. Förutom att avslöja ”Förintelsen” för den bluff den är så har Motståndsrörelsen i Norge dessutom genomfört en protestaktion mot främlingsinvasionen i Brumunddal.

Vår potential

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg talade under Aktivistdagarna.

Helgen den 28-29 januari hölls årets upplaga av Aktivistdagarna under temat ”Vår potential”. Kamrater från hela Norden samlades för att lyssna på tal, föredrag och ta del av olika nyheter samt för att umgås i god kamratskap.

Aktivistdagarna handlade om den potential som står att finna i organisationen och hur vi på bästa sätt ska uppnå vår potential. Motståndsrörelsen är idag en begynnande folkrörelse på frammarsch som har potentialen att växa tiofalt och på grund av detta så måste potentialen inom organisationen tas tillvara på så att vi är redo för de kommande utmaningarna.

Nordfronts nya kampredaktör Sebastian Elofsson.

Först ut var Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland som talade om Nordfronts potential. Han presenterade två nya ansvarsposter som är en del i arbetet med att göra Nordfront till den ledande spjutspetsen inom alternativ media. Jag själv utnämndes till Nordfronts nya kampredaktör och Robin Boström utnämndes till chef över den nya grävredaktionen som bildats.

Efter Vejdelands anförande talade Robert Eklund från Nordfronts redaktion och Robin Hermansson från IT-gruppen om framtida planer för hemsidan. Efter paus där deltagarna serverades lunch var det dags för utnämning av nya nästeschefer. Anders Rydberg blev ny chef över Näste 1 och Freddy Nerman utnämndes till ny chef för Näste 3. Sist men inte minst återupplivades Näste 7 som nu leds av Magnus Wardmo. Därefter följde en rapportering från alla nästeschefer om vad som hänt i varje näste under det gångna året.

Motståndsrörelsens ledare i Finland.

Talade gjorde även representanter från de övriga länderna i Norden. Några av dessa var Motståndsrörelsens ledare i Norge, Haakon Forwald, och Motståndsrörelsens ledare i Finland, Antti Niemi, samt Bror Vakur från Island. Antti Niemi talade om läget i Finland där systemet vill förbjuda organisationen och han försäkrade deltagarna om att de finska kämparna aldrig kommer att ge upp oavsett vad som än händer.

Öberg talade under Aktivistdagarna om potentialen inom individen och förklarade skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Sista talare för dagen var Ledaren som talade om ”den perfekta aktivisten” och hur vi alltid ska sträva efter självförbättring.

För mig personligen är Aktivistdagarna höjdpunkten på varje kampår och årets upplaga var den bästa någonsin. Det märktes tydligt att vi redan är på god väg att uppnå vår fulla potential då professionalitet, hängivenhet, offervilja och beslutsamhet genomsyrade hela helgen.

Alla till Falun!

Den första maj är det återigen tid för att i samlad styrka marschera för svenska arbetare och den här gången blir det i Falun. Marschen kommer att börja i regementsområdet och avslutas vid Stora torget där kommunhuset ligger. Mer information om demonstrationen kommer längre fram.

Du som inte närvarade på demonstrationen i Borlänge har nu chansen att demonstrera i Falun för svenska arbetare mot det folkfientliga tyranniet. Så vad väntar du på? Boka in datumet redan nu!


  • Publicerad:
    2017-02-10 17:39