FOLKUTBYTET. Miljöpartiet i Eslöv föreslår ett ”medborgarutbytesprogram” där invånare som inte gillar mångkultur ska ”omlokaliseras” och ersättas med rasfrämlingar. Partiet kan tänka sig tvångsåtgärder.

Under budgetdebatten i Eslövs kommun presenterade Miljöpartiet en rad tämligen extrema förslag. Det mest uppseendeväckande av dem är ett ”medborgarutbytesprogram” där invånare som inte gillar mångkultur ska tvingas att flytta från sina hem och ersättas med rasfrämlingar och mångkulturälskare. 

— Det kan bli aktuellt med tvångsåtgärder om man inte delar definitionen av mångkultur som kommunen satt upp, förklarar Lars Ahlfors, ordförande för Miljöpartiet i Eslöv. Det måste till radikala förslag för att få till en förändring. I grunden handlar allt om att vi står upp för mångfald och allas lika värde.

En möjlighet som partiet har undersökt är att deportera de mångkulturkritiska invånarna till Danmark och att Eslöv i gengäld tar emot utomeuropeiska migranter som idag bor på den danska sidan sundet.

— Det är inte någon rättighet att vara främlingsfientlig, försvarar Ahlfors folkutbytesprogrammet.

Miljöpartiet föreslår också åsiktsregistrering för kommunanställda och yrkesförbud för invånare med fel åsikter. Anställda inom kommunen ska förpliktigas att ”stå upp för mångkultur” och de som vägrar att svära en mångkulturell ed ska enligt förslaget kunna sägas upp.

— Står man inte bakom värdegrunden få man leta en annan arbetsgivare, säger Ahlfors.

Andra verklighetsfrämmande förslag i Miljöpartiets program som kan nämnas är:

  • Slopat jullov. Om muslimska elever inte får ledigt för att fira eid bör svenska elever inte få ledigt för att fira jul, resonerar Ahlfors.
  • Skolan ska ställas om till ateism. Det innebär att inga skolavslutningar ska ha religiös anknytning och varken elever eller personal ska få ledigt på grund av kulturella eller religiösa skäl.
  • Införande av ”särskilda visitationszoner” i Eslövs tätort, Stehag, Löberöd och Marieholm. I dessa zoner ska det krävas ett särskilt tillstånd att gå ut efter klockan 21 och polis och väktare ska ha rätt att stoppa och visiterar personer.

Lars Ahlfors understryker att förslagen är allvarligt menade och uppmuntrar alla invånare att gå in och läsa och diskutera dem.

Efter en storm av reaktioner i media och på sociala medier sägs nu Miljöpartiet i Eslöv pudla och dra tillbaka sitt budgetförslag, inte via Ahlfors utan nu via partiets gruppledare Rickard Sallermo som säger:

— Det skadar förtroendet för oss som parti och det kommer att bli en utmaning att återupprätta det.

Källa:
MP i Eslöv: Slopa jullovet och omlokalisera mångkultursmotståndare 
MP drar tillbaka kontroversiellt budgetförslag: ”Skadar förtroendet”


  • Publicerad:
    2018-12-13 09:00