Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

MSB kan ta över samordningen mot “extremism”

Av Redaktionen, 2016-12-21
redaktionen@nordfront.se

SVERIGE. Nu föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar över ansvaret att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism” från och med 2018.

msb

En nyhet som nästan glömdes bort i gårdagens nyhetsflöde var att myndigheten Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism nu föreslås att ledas av personer som utbildats av USA i psyopsverksamhet.

Samma dag som Anna Carlstedt utnämndes till ny samordnare mot våldsbejakande extremism, publicerade myndigheten en annan nyhet på sin hemsida om en föreslagen omstruktur från och med 2018.

Under gårdagen lämnade den avgående samordnaren, Hillevi Engström, som en sista åtgärd in ett betänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nationell samordning och kommunernas ansvar” till demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Betänkandet har tagits fram av Lars Korsell, kommittésekreterare inom myndigheten och enhetschef på Brottsförebyggande rådet, och av den judiske juristen Sten Heckscher, tidigare rikspolischef och näringslivsminister.

Bland annat föreslås att det tillfälliga samordningsuppdraget från och med 2018 ska permanentas och övergå till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Utifrån vårt uppdrag att Stärka demokratin mot våldsbejakande extremism och Minska riskerna för samhället och dess medborgare är vårt förslag att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över samordningsansvaret från och med 2018. Ett viktigt skäl är att MSB hanterar samhällets olika risker, till vilka våldsbejakande extremism bör räknas, säger Hillevi Engström, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

På sin hemsida skriver Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism att MSB bland annat ska kunna föreslå ny lagstiftning:

En viktig uppgift för MSB och länsstyrelserna blir att stödja kommunerna dels i deras grundläggande arbete med lägesbilder och handlingsplaner, dels i det faktiska arbetet för att stärka demokratin, motverka att personer dras in i våldsbejakande extremism och underlätta för dem som vill lämna sådana miljöer. Samordnaren hade också i uppdrag att se över kommunernas ansvar och uppdrag och eventuellt föreslå ny lagstiftning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort sig ett namn på senare tid då den istället för att informera medborgarna om krishantering prioriterat sina resurser på att skapa en statlig trollarmé på internet som ska förmå svenskar att ”tänka rätt” kring invandring, Nato och Ryssland. MSB har enligt egen utsago sex personer som bekämpar ”desinformation” kring dessa ämnen.

– Precis som vi vill försvara vårt land ska vi vilja försvara nätet också, säger Mikael Tofvesson, chef för enheten för omvärld och beredskap på MSB, i en artikel på Aftonbladet som går ut på att ”trollen” sprider ”felaktiga nyheter” på nätet.

– Den västerländska demokratin är hotad, varnar Fredrik Konnander som arbetar inom samma myndighet.

– Vår demokrati är i fara. Det handlar inte om Ryssland eller Daesh (IS), det handlar om att debattklimatet förorenas av extremt ytliga, kortsiktiga uttalanden, säger Björn Palmertz, senioranalytiker på Centrum för assymetriska hot och terroriststudier på Försvarshögskolan.

Enligt ovan nämnda personer, som potentiellt kommer leda samordningen mot så kallade extremism från och med 2018, befinner sig västerlandet redan i krig där den växande ”högerextremismen” skulle vara ett resultat av Ryssland. Budskapet är att den nationella oppositionen i Sverige styrs av annan stat och att det inte funnits någon opposition om det inte vore för Ryssland.

— Främlingsfientlighet och den typen av rädsla kan lyftas fram och gödas av främmande makter, har Mikael Tofvesson tidigare sagt i ett försök att förklara varför så många svenskar vänder sig emot massinvandringen.

Arbetet med att bekämpa ”extremism” och definiera vad som är extremism kan alltså komma att ledas av personer som i praktiken är amerikanska agenter. Fredrik Konnander, som är ledande inom amerikanska påverkansoperationer i Sverige och arbetar inom MSB, är helt öppen med att han utbildats av USA i psyopsverksamhet vid Fort Bragg.

Nyligen beslutade också regeringen att Sverige ska gå med i Stratcom, som utgör Natos propagandaarsenal, för att bland annat få hjälp att bekämpa ”osanna kampanjer i sociala medier”. Inrikesminister Anders Ygeman menade under offentliggörandet att självklara myndigheter som ska ta del av NATOS ”hjälp” är Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Källa:
Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) föreslås ta över ansvaret för samordningen mot extremism från 2018


  • Publicerad:
    2016-12-21 14:41