1984. Nu har även Luleå kommun hoppat på trenden med att göra en ”handlingsplan mot våldsbejakande extremism”. Samtidigt erkänner man att handlingsplanen i dagsläget är exklusivt riktad mot Nordiska motståndsrörelsen.

Trots att regimens orwellianska arbete mot ”våldsbejakande extremism” har kommit att förknippas med den korrupta fifflaren Mona Sahlin och andra avhoppade ”nationella samordnare” så fortsätter man ute i landet att följa i samma fotspår.

Senast i raden lokalregimer att hoppa på trenden är Luleå kommun som nu meddelat att man kommer att ta fram en ”handlingsplan mot våldsbejakande extremism”.

Enligt kommunens ”samhällsstrateg” Sara Palmman så kommer kommunen aktivt att motarbeta att dess invånare väljer att gå med i ”såna rörelser”. Hon menar samtidigt att det i Luleås fall i dagsläget gäller varken militanta muslimer eller vänsterextremister.

Kommunens säkerhetsavdelning har dock lyckats identifiera att det finns kommuninvånare som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, vilket alltså blir handlingsplanens huvudfokus.

I en rapport som är ute på remiss står det att kommunen ska kunna identifiera händelser som är kopplade till organisationer som man anser vara ”våldsbejakande” och att man ska kunna vända sig till personer som ”riskerar att rekryteras”. Anhöriga till politiska dissidenter ska också kunna vända sig kommunen ”vid oro”.

Källa:
Så ska Luleå jobba mot våldsbejakande extremism


  • Publicerad:
    2017-03-16 08:00