SVERIGE. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu slagit larm om att det är stökigt mellan nyanlända invandrare på asylmottagningscentret på Malmömässan.

I en ny veckorapport från MSB varnar de för att det råder ”stökig” stämning på asylmottagningscentret på Malmömässan där runt 1000 invandrare uppehåller sig. Ordningstörningarna ska ha blivit ett så stort problem att polisen har varit tvungna att tillsätta ett ”speciellt ledningsstöd” som ska agera dygnet runt.

Enligt MSB är ”förtätning, osäkerhet kring framtiden, olika etnisk och religiös bakgrund samt psykisk ohälsa är anledningar som lyfts fram”, exempel på orsaker som leder till stökigheter.

— Det är människor som kommer från krigsdrabbade områden och människor med olika etniciteter och de har inte samma uppfattning om saker och ting, det är givet, säger Ulf Sempert, polisens kommenderingschef för ”flyktingsituationen” i Skåne.

Malmömässan fungera som en vänthall för asylsökande innan de transporteras vidare ut i landet.

Källa:
MSB slår larm om situationen på Malmömässan


  • Publicerad:
    2015-12-03 11:55