Nordfront har tidigare rapporterat om hur Barack Obama vann presidentvalet i USA med hjälp av judar, negrer, latinamerikaner och andra minoriteter. Väldigt många amerikaner är missnöjda med valresultatet. Därför har tiotusentals amerikaner skrivit under namninsamlingslistor som lämnats in via vita husets webbplats.

Allt fler vita amerikaner är missnöjda med hur USA har utvecklat sig till en mångulturell stat och gör sig redo för hårdare tider eller söker andra alternativ. Ett tecken på det är att vapenförsäljningen ökade markant dagen efter att Barack Obama blev återvald, ett annat är de namninsamlingslistor som nu samlas in i nästan hälften av de amerikanska delstaterna. Kravet från medborgarna är inte omval, inte heller utgör namninsamlingarna enbart en missnöjesyttring mot valutgången. Nej, kravet är den egna delstatens utträde ur Förenta staterna och därmed, indirekt, USA:s upplösning.

I tjugo av USA:s totalt femtio delstater bedrivs dessa namninsamlingar med lyckat resultat. Exempelvis har en namninsamling som ber regeringen i Washington att ”fredligt låta staten Louisiana dra sig ur Amerikas förenta stater och skapa sin egen NYA regering” samlat 14 000 underskrifter på tre dagar.

De flesta av namninsamlingarna citerar följande stycke ur USA:s självständighetsförklaring: ”När det under den mänskliga historiens gång blir nödvändigt för ett folk att upplösa de politiska band, som har förbundit dem med ett annat folk, för att bland världens makter inta den självständiga och jämbördiga ställning till vilken såväl naturlagar som Naturens gud berättigar dem till, krävs av respekt för världsopinionen att de redogör för orsakerna bakom separationen”, varefter de motiverat kravet på utträde. 

Exempelvis lyder Texas namninsamling: ”Ifall staten Texas upprätthåller en balanserad budget, och fortsätter vara världens 15:e största ekonomi är det praktiskt genomförbart för staten att dra sig tillbaka från Unionen. Att göra så skulle säkra befolkningens levnadsstandard och återförsäkra folket dess friheter och rättigheter, i samstämmighet med tron hos USA:s grundare, vilken inte längre återspeglas i den federala regeringen”.

Kaliforniens begäran om utträde är välformulerad och lyder bland annat: ”Regeringar skapas av människan. Dess kraft kommer från folkets samtycke. När någon form av regering blir förödande för densamma är det folkets rätt att ändra, eller avskaffa, denna och upprätta ett nytt styre”.

Ifall en namninsamling undertecknas av mins 25 000 invånare måste president Barack Obama lämna ett officiellt svar. I skrivande stund verkar det som att staten Texas, med sina 21 777 underskrifter kommer att bli den första att nå upp till denna gräns.

Upprop för frihet från Unionen äger just nu rum i staterna Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Montana, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, Tennessee,Texas, Georgia, Missouri och South Carolina.


  • Publicerad:
    2012-11-13 05:49