Den amerikanska staten närmar sig nu maxgränsen för hur mycket pengar de får låna. Den amerikanska kongressen har bestämt att den amerikanska staten maximalt får låna 16 394 000 000 000 dollar eller 109 440 770 040 000 svenska kronor. USA är nu “bara” ett tiotal miljarder dollar från det taket. Med ett underskott i statsfinanserna på över tusen miljarder dollar per år kommer USA snart att nå sin maxgräns för hur mycket skulder landet får ha. 

Ifall maxgränsen nås måste USA enligt lag omedelbart balansera sin budget. Det innebär skattehöjningar och nedskärningar för över tusen miljarder dollar per år som sätts i effekt omedelbart. Bland annat skulle skattelättnaderna som George Bush och Obama införde tas bort. Stora nedskärningar speciellt inom försvaret och välfärden skulle också ske. Congressional Budget Office, som är den amerikanska kongressens utskott för ekonomiska frågor, spår att cirka två miljoner jobb kommer försvinna och att USAs bruttonationalprodukt kommer falla med cirka 4% ifall dessa nedskärningar sker. 

Amerikanska politiker arbetar nu för att försöka förhindra att dessa nödåtgärder tas. USA:s demokratiska president Obama och den amerikanska kongressen som domineras av republikaner försöker att nå en lösning på hur krisen ska hanteras. Detta försvåras kraftigt av partipolitiska och ideologiska konflikter. Republikanerna är skeptiska mot skattehöjningar och vill se nedskärningar i välfärden medan Obama främst vill höja skatten. Ingen sida kan dock presentera en komplett lösning för hur budgetkrisen ska hanteras. Obama vill att kongressen ska höja skuldtaket och därmed tillåta USA att låna ännu mer pengar, något som kongressen hittills sagt nej till. Både republikanerna och demokraterna hoppas att framtida ekonomisk tillväxt ska fixa USA:s budgetproblem.

Se en film som illustrerar USA:s skulder:

Detta är inte första gången Obama har haft problem med skuldtaket. Sommaren 2011 var USA mycket nära att nå skuldtaket men kongressen höjde taket efter mycket förhandlingar med bara ett fåtal dagar kvar. Problem med skuldtaket under 2011 ledde bland annat till att USA fick sänkt kreditbetyg för första gången i landets historia.

Källa:

Federal Debt and the Statutory Limit, November 2012


  • Publicerad:
    2012-12-07 14:29