USA Efter att ett tåg spårat ur i småstaden East Palestine och förorenat området med en stor mängd kemikalier blir invånarna nekade katastrofhjälp från Federal Emergency Management Agency. När medlemmar från National Justice Party konfronterar en styrande politiker blir de direkt avvisade och omringade av poliser.

Den 3 februari drabbades staden East Palestine i delstaten Ohio av en enorm olycka då ett tåg spårade ur och en stor mängd kemikalier förorenade luften, vattendrag och marken runtom i staden. Efter att ha evakuerats fick invånarna relativt snabbt meddelandet att det är säkert att återvända till deras hem och att det inte finns några spår av kemikalier i vattnet eller i luften. Dock uppmanas man i staden dricka vatten på flaska som en försiktighetsåtgärd.

Många av de boende är dock skeptiska till myndigheternas uttalande om att området är säkert att återvända till och har valt att stanna på hotell istället för att återvända hem. Inte heller den republikanske senatorn från delstaten, James David Vance, litar på bedömningen från myndigheterna.

— Om chefen för EPA (Environmental Protection Agency) tänker stå här och säga att det är säkert att dricka kranvattnet borde han också vara villig att dricka det. Om jag bodde här skulle jag dricka vatten på flaska, sade Vance enligt Daily Mail.

Många invånare i staden har klagat på problem med ögon och hals och vissa säger sig lida av huvudvärk.

Ingen nödhjälp

Fastän stadens omgivning och dess byggnader riskerar att vara hälsovådliga till följd av kemikalieföroreningar nekas invånarna enligt Daily Mail nödhjälp och finansiering från Federal Emergency Management Agency (FEMA). En orsak till nekandet är att det inte handlar om en naturkatastrof som exempelvis en tornado eller en orkan där deras hem blivit ”fysiskt förstörda” utan att deras hem faktiskt står kvar. Det faktum att Norfolk Southern, järnvägsbolaget som är ansvarigt för olyckan, betalar hotellkostnaderna för de drabbade sägs också utgöra ett hinder för att FEMA ska kunna aktivera sig på platsen.

I brist på hjälp från FEMA har Centers for Disease Control (CDC) och USA:s hälso- och socialdepartement ryckt in. CDC har som uppgift att kontrollera om sjukdomskluster uppstår till följd av olyckan medan hälso- och socialdepartementet ska stå till förfogande med sjukvårdspersonal.

Enligt ett inlägg av guvernör Mike DeWine på Twitter har han frågat efter federal hjälp men nekats.

Den homosexuelle transportministern Pete Buttgieg har ännu inte besökt den olycksdrabbade staden och president Joe Biden hade ännu inte kommenterat situationen på fredagen, trots att det gått över två veckor sedan tåget spårade ur.

National Justice Party konfronterar kongressledamot

På onsdag kväll fanns myndighetsrepresentanter och politiker på både lokal och nationell nivå på plats för ett möte som hölls i East Palestines stadshus. Syftet med mötet var att diskutera konsekvenserna av kemikalieolyckan med invånare i staden. Joseph Jordan och Michael McKevitt från National Justice Party (NJP) närvarade för att ställa frågor om hanteringen av olyckan och bristen på federal hjälp. Redan innan evenemanget börjat hade dock de båda NJP-medlemmarna fått ett fientligt bemötande av både lokala politiker och till och med av beväpnad polis.

— Jag trodde i princip att jag var bränd; säkerhetsvakterna berättade för folk att ”se upp, den här killen är en häcklare, de här killarna är utbölingar och de kommer hit för att ställa till med besvär”. Jag trodde vid det tillfället att de skulle ignorerar oss helt, sade Jordan till Justice Report.

Även den republikanska kongressledamoten från Ohio, Bill Johnson, var på plats i stadshuset. Jordan gick fram för att ställa frågor till denne om vilka hjälpinsatser som är planerade för staden, men innan han hann ställa sin fråga fixerade kongressledamoten på det faktum att han inte är en bosatt i staden och lade sig genast till med en avvisande attityd.

— Mitt problem här är var den federala hjälpinsatsen är, var är FEMA?, frågade Jordan kongressledamoten.

Den republikanska representanten svarade med att hävda att det inte är ”meningen att FEMA ska befinna sig här” eftersom ”det här är inte en tornado, det är inte en orkan”.

Efter att Jordan fortsatte ställa frågor deklarerade Johnson att ”vi inte kommer att ha en politisk diskussion” och beordrade Ohio State Highway Police att ta hand om Jordan. Efter att trafikpoliserna hade omringat den fristående journalisten för att hindra honom från att ställa frågor deklarerade en lokal kvinna att ”han [Jordan] bara ställde frågor. Jag trodde detta skulle vara ett forum för diskussion”.

På Justice Reports Youtube-kanal kan man se en video på utfrågningen av Bill Johnson.

I East Palestine är 94 procent av invånarna vita. För mer info om myndigheternas agerande och NJP-medlemmarnas utfrågningar på mötet rekommenderar vi att läsa artikeln från Justice Report.