NATIONALISM. USA:s tidigare presidentkandidat Pat Buchanan menar i en artikel att nationalismen är på frammarsch överallt och att USA inte bör motarbeta nationalismen.

Pat Buchanan.

Pat Buchanan.

Den amerikanske politikern och journalisten Pat Buchanan har tidigare jobbat för Richard Nixons och Ronald Reagans regeringar och ställde upp i presidentvalen för republikanerna i 1992 och 1996 års val. Han är även författare till en mängd böcker om internationell politik. Bland annat har Buchanan skrivit boken ”Churchill, Hitler and the Unnecessary War” i vilken han visar att Hitler försökte undvika krig men tvingades in i det av västmakterna, och att Andra världskriget var ett inbördeskrig som kan innebära slutet för den vita civilisationen genom den av segermakterna påtvingade massinvandringen.

Nyligen kritiserade Buchanan USA:s inställning till konflikten i Ukraina, precis som Ron Paul har gjort tidigare vid upprepade tillfällen. Kritiken framfördes i en artikel som han bland annat skrev följande i:

Nationalism, inte NATO, är vår främsta allierade. Separatism och nationalism växer i styrka överallt idag. Centralism och globalisering tillhör gårdagen.

Nationalism och nationalistiskt motiverad separatism är naturligt och ofrånkomligt. Dagens invandrings- och EU-kritiska partier i Europa är bara en förlängning av en månghundraårig framgångsrik kamp för demokrati och självbestämmande. Nationalism är också den bästa garanten för att det inte uppstår nya ”evil empires”, som till exempel Sovjetunionen, menar Buchanan.

I själva verket är nationalism och nationalister USA:s och det amerikanska folkets främsta allierade, mycket bättre än NATO. Det var nationalister och inte NATO som befriade Östeuropa från kommunismen, påminner Buchanan.


Intervju med Pat Buchanan där han försvarar Adolf Hitlers fredspolitik.

Källa:
Nationalism, Not NATO, Is Our Great Ally


  • Publicerad:
    2014-05-13 16:40