KULTURMARXISM. Stadsråd i New York tycker att man lätt kan riva historiska statyer i Central Park. Felet med dem är att de föreställer män.

Afrikanen Hank Willis Thomas vill byta ut de vita männen i Central Park.

Den afrikanska fotokonstnären Hank Willis Thomas ingår i New Yorks råd för offentlig utformning och konst. Nyligen föreslog han att de statyer som står i New Yorks stora park Central Park bör bytas ut mot statyer föreställande kvinnor.

Fem eller sex av de statyer föreställande män som står i parken skulle ”lätt” kunna rivas och bytas ut mot nya som föreställer berömda kvinnor, anser Thomas.

Exempel på oönskade statyer i parken är den skotska poeten Robert Burns och på Amerikas ”upptäckare” Christopher Columbus.

Thomas konstråd har tagit på sig uppgiften att åtgärda problemet med att alla statyer som står i parken nu är män.

Under tidigare föreläsningar och seminarier har Thomas ofta talat om vikten av att använda konst som ett sätt att påverka befolkningens undermedvetna för att förändra den sociala och politiska verkligheten.

Inte oväntat både kritiseras och applåderas förslaget på sociala medier. Övervägande delen av de som yttrar sig verkar vara negativa och kritiserar den långt gångna liberalismen och den antiamerikanska politiken.

”När ska det sluta?” undrar Twittersignaturen Jersey John Deus.

I augusti presenterades också ett förslag till en ny feministiska kvinnokampsskulptur för Central Park. Den föreställer de vita suffragetterna Elizabeth Cady Stanton – som även förespråkade rasblandning – Susan B. Anthony som arbetade för multikulturalism, och efter påtryckningar om att inte också denna staty skulle bli helvit även en svart feminist, Sojourner Truth.

Den sistnämnda var slav åt slavägarfamiljen Hardenbergh och den första svarta kvinna att vinna ett civilmål mot en vit man.

Skulpturförslaget är designat av den judiska konstnärinnan Meredith Gang Bergmann som redan har ett liknande verk utplacerat på Boston Women’s Memorial.

För säkerhets skull föreslås alla kvinnor i skulpturen tillverkas i ett mörkt material som lätt kan associeras till afrikansk människoras.

Ett av förslagen till en ny feministisk, proafrikansk skulptur i Central Park.

Källor:
‘When will it end?’ Twitter fumes after NYC official suggests replacing Central Park’s male statues with women
City commissioner: Replace male statues in Central Park with women
Meredith Bergmann, 1955


  • Publicerad:
    2019-09-18 17:10