USA. Den amerikanska extremvänsterns ikonoklasm fortsätter. Senast i raden att drabbas är Stocktons universitet, där bysten av lärosätets egen patron och nationsgrundaren Richard Stockton har avlägsnats från skolans bibliotek.

Bysten av Richard Stockton, som universitetet med samma namn nu fruktar kan vara för ”rasistisk” för att få stå kvar i biblioteket.

Stocktons universitet i den amerikanska delstaten New Jersey är döpt efter nationsgrundaren Richard Stockton, som var med om att underteckna den amerikanska självständighetsförklaringen 1776. Fram till nyligen har han också stått som byst i universitetets bibliotek.

Bysten har nu tagits bort, då man ska undersöka om det är rasistiskt att ha en byst föreställande Stockton stående där.

Anledningen till att Stockton är kontroversiell är att han hade slavar i sin ägo, vilket uppfattas som kränkande av anti-vita grupper i dagens USA.

Företrädare för universitetet förklarar att man planerar sätta tillbaka bysten senare, men först måste en utställning skapas som förklarar universitetets ”rasistiska historia” för dagens studenter och andra som kan se bysten. Man planerar även att ha undervisning och paneldebatter i ämnet.

Det är uppenbarligen en mycket känslig fråga för universitetets ledning att förknippas med en person som Richard Stockton, med tanke på att han levde och verkade under en tid när ras och kultur såg helt annorlunda ut än i dag. Universitetets ordförande Harvey Kesselman hoppas nu att man genom dessa åtgärder kan visa att ”svåra frågor kan hanteras på ett sätt som stärker och enar oss.”

Alla tycker dock inte att borttagandet av statyn är lika viktigt. En student vid universitetet som heter Dylan Perry säger till redalertpolitics.com att han inte hört någon som har klagat på bysten av Richard Stockton, utan menar istället att universitetet överreagerar.

Källa:
Stockton University removes bust of Richard Stockton, who signed the Declaration of Independence


  • Publicerad:
    2017-09-06 00:00