MOTSTÅND På måndagen firades en ytterligare förkovrad och vältränad aktivists nyvunna frihet efter anstaltsvistelse med en banderollaktion i Jönköping.

Nordfronts flitige och högt värderade skribent och debattör aktivisten Marcus Hansson har med hänvisning till ett icke-brott fått tillbringa sommaren inlåst på Västerviksanstalten, varifrån han på måndagsförmiddagen släpptes fri. Hans brott skulle enligt domstolen ha bestått i att han i orten Örkelljunga förra året hindrat angripande rödingar från att förstöra Nordiska motståndsrörelsens valplakat.

Hansson möttes vid anstaltsgrindarna upp av kamrater från Näste 7, varvid frigivandet avfirades med en offentlig banderollaktion i staden Jönköping

Hansson, som frihetsberövats förut av den sittande regimens rättssystem, har aldrig gjort sig känd för att beklaga sig över sina fängelsevistelser och har vid varje tillfälle visat sig utnyttja den myckna lediga tiden till fysisk träning, förkovran och skrivande – inte minst av initierade, säregna och inspirerande artiklar till Nordfront. Redaktionen vågar därför utlova en rad kommande fler artiklar signerade av denne dissident. Till motståndsrörelsen.se hintar Hansson till exempel om en kommande granskning av vårt pensionssystem.

För läsare som eventuellt inte stiftat bekantskap med Hanssons artikel-författarskap följer här nedan fem smakprov. Ni andra får ge er lite ytterligare till tåls. Välkommen tillbaka Marcus!